Skip to main content
European Digital Innovation Hubs Network

Informace pro malé a střední podniky

SMEs Banner

Více informací o naší síti a o tom, jak vám můžeme pomoci zahájit digitální transformaci vaší společnosti

Co jsou evropská centra pro digitální inovace?

Evropská centra pro digitální inovace (EDIH) jsou jednotná kontaktní místa zřízená na podporu společností při řešení digitálních výzev a zvyšování konkurenceschopnosti.

Evropská centra pro digitální inovace mají sice regionální přítomnost, ale mají rovněž prospěch z toho, že jsou součástí celoevropské sítě. Díky své regionální povaze evropská centra pro digitální inovace přímo znají potřeby místních podniků a mohou poskytovat služby ve svém vlastním jazyce, které jsou přizpůsobeny jejich inovačnímu ekosystému. Evropské pokrytí sítí evropských center pro digitální inovace rovněž usnadňuje výměnu osvědčených postupů mezi centry v různých zemích, jakož i poskytování specializovaných služeb mezi regiony v rámci téže země.

Jaké druhy služeb nabízejí evropská centra pro digitální inovace malým a středním podnikům?

S podporou evropských center pro digitální inovace mohou společnosti zlepšit své obchodní a výrobní procesy, produkty nebo služby s využitím digitálních technologií.  Malé a střední podniky získají přístup k technickým odborným znalostem a mohou se řídit modelem „test před investováním“. Evropská centra pro digitální inovace rovněž poskytují inovační služby, jako je financování poradenství, odborné přípravy a rozvoje dovedností, které jsou nezbytné pro úspěšnou digitální transformaci. Evropská centra pro digitální inovace uplatňují ekologicky uvědomělý přístup, zejména pokud jde o využívání digitálních technologií pro udržitelnost a oběhovost.

How will an EDIH effectively navigate my company’s digital transformation journey?

Each collaboration between an EDIH and a company is planned and assessed using the Digital Maturity Assessment (DMA) Tool, available to EDIH representatives on our official website. The DMA Tool measures the digital maturity of a company according to the criteria specified in the DMA questionnaire. This process allows the EDIH to gain a clear understanding of each company’s digital needs, enabling tailored interventions. 

By evaluating the digital readiness of the company both before and after its collaboration with an EDIH, the DMA Tool offers measurable and valuable insights into the growth of their digital maturity.

Check out our Digital Speed Test – a quick, five-step version of the DMA assessment. Discover your company’s current standing on the digitalisation path and find out how to propel it forward with the help of an EDIH!

Assess your company’s digital readiness!

Kde je mé nejbližší evropské centrum pro digitální inovace?

Úplný seznam evropských center pro digitální inovace naleznete na odkazu.

Introducing Eddy, the tech-savvy superhero!