Skip to main content
European Digital Innovation Hubs Network

MVĮ skirta informacija

SMEs Banner

Sužinokite daugiau apie mūsų tinklą ir kaip galime padėti jums pradėti savo įmonės skaitmeninę transformaciją

Kas yra Europos skaitmeninių inovacijų centrai?

Europos skaitmeninių inovacijų centrai (EDIH) yra vieno langelio principu veikiantys centrai, kurių paskirtis – padėti įmonėms reaguoti į skaitmeninius iššūkius ir tapti konkurencingesnėmis.

Nors Europos skaitmeninių inovacijų centrai veikia regionų lygmeniu, jiems taip pat naudinga būti visos Europos tinklo dalimi. Europos skaitmeninių inovacijų centrai dėl savo regionų turi tiesioginių žinių apie vietos įmonių poreikius ir gali teikti paslaugas savo kalba, pritaikyta jų inovacijų ekosistemai. Europos skaitmeninių inovacijų centrų tinklo aprėptis Europoje taip pat palengvina keitimąsi geriausios praktikos pavyzdžiais tarp įvairių šalių centrų, taip pat specializuotų paslaugų teikimą tarp tos pačios šalies regionų.

Kokių rūšių paslaugas Europos skaitmeninių inovacijų centrai (EDIH) siūlo MVĮ?

Padedant Europos skaitmeninių inovacijų centrams, įmonės gali tobulinti savo verslo ir gamybos procesus, produktus ar paslaugas naudodamos skaitmenines technologijas.  MVĮ galės naudotis techninėmis ekspertinėmis žiniomis ir galės taikyti „bandymo prieš investavimą“ modelį. Europos skaitmeninių inovacijų centrai taip pat teikia inovacijų paslaugas, pavyzdžiui, konsultacijas finansavimo klausimais, mokymą ir įgūdžių ugdymą, kurios yra būtinos sėkmingai skaitmeninei transformacijai. Europos skaitmeninių inovacijų centrai taiko aplinką tausojantį požiūrį, visų pirma susijusį su skaitmeninių technologijų naudojimu tvarumui ir žiediškumui.

How will an EDIH effectively navigate my company’s digital transformation journey?

Each collaboration between an EDIH and a company is planned and assessed using the Digital Maturity Assessment (DMA) Tool, available to EDIH representatives on our official website. The DMA Tool measures the digital maturity of a company according to the criteria specified in the DMA questionnaire. This process allows the EDIH to gain a clear understanding of each company’s digital needs, enabling tailored interventions. 

By evaluating the digital readiness of the company both before and after its collaboration with an EDIH, the DMA Tool offers measurable and valuable insights into the growth of their digital maturity.

Check out our Digital Speed Test – a quick, five-step version of the DMA assessment. Discover your company’s current standing on the digitalisation path and find out how to propel it forward with the help of an EDIH!

Assess your company’s digital readiness!

Kur yra mano artimiausias Europos skaitmeninių inovacijų centras?

Visą Europos skaitmeninių inovacijų centrų sąrašą rasite spustelėję nuorodą.

Introducing Eddy, the tech-savvy superhero!