Skip to main content
European Digital Innovation Hubs Network

Pk-yrityksille tiedottaminen

SMEs Banner

Lisätietoa verkostostamme ja siitä, miten voimme auttaa sinua käynnistämään yrityksen digitalisaation

Mitkä ovat eurooppalaiset digitaali-innovointikeskittymät?

Eurooppalaiset digitaali-innovointikeskittymät ovat keskitettyjä asiointipisteitä, jotka on perustettu tukemaan yrityksiä vastaamaan digitaalisiin haasteisiin ja parantamaan kilpailukykyään.

Vaikka eurooppalaisilla digitaali-innovaatiokeskittymillä on alueellinen edustus, ne hyötyvät myös siitä, että ne ovat osa yleiseurooppalaista verkostoa. Alueellisuutensa vuoksi eurooppalaisilla digitaali-innovointikeskittymillä on ensi käden tietoa paikallisten yritysten tarpeista, ja ne voivat tarjota omalla kielellään palveluja, jotka on räätälöity niiden innovaatioekosysteemiin. Eurooppalaisten digitaali-innovointikeskittymien verkoston kattavuus Euroopassa helpottaa myös parhaiden käytäntöjen vaihtoa eri maiden keskusten välillä sekä erikoistuneiden palvelujen tarjoamista saman maan alueiden välillä.

Millaisia palveluja eurooppalaiset digitaali-innovointikeskittymät tarjoavat pk-yrityksille?

Yritykset voivat eurooppalaisten digitaali-innovointikeskittymien tuella parantaa liiketoiminta- ja tuotantoprosessejaan, tuotteitaan tai palvelujaan digitaaliteknologian avulla.  Pk-yritykset saavat käyttöönsä teknistä asiantuntemusta ja voivat noudattaa testausta ennen investointia -mallia. Eurooppalaiset digitaali-innovaatiokeskittymät tarjoavat myös innovointipalveluja, kuten rahoitusneuvontaa, koulutusta ja osaamisen kehittämistä, jotka ovat olennaisen tärkeitä digitaalisen muutoksen onnistumisen kannalta. Eurooppalaiset digitaali-innovointikeskittymät noudattavat ympäristötietoista lähestymistapaa, joka koskee erityisesti kestävyyttä ja kiertotaloutta edistävien digitaaliteknologioiden käyttöä.

How will an EDIH effectively navigate my company’s digital transformation journey?

Each collaboration between an EDIH and a company is planned and assessed using the Digital Maturity Assessment (DMA) Tool, available to EDIH representatives on our official website. The DMA Tool measures the digital maturity of a company according to the criteria specified in the DMA questionnaire. This process allows the EDIH to gain a clear understanding of each company’s digital needs, enabling tailored interventions. 

By evaluating the digital readiness of the company both before and after its collaboration with an EDIH, the DMA Tool offers measurable and valuable insights into the growth of their digital maturity.

Check out our Digital Speed Test – a quick, five-step version of the DMA assessment. Discover your company’s current standing on the digitalisation path and find out how to propel it forward with the help of an EDIH!

Assess your company’s digital readiness!

Missä olen lähin eurooppalainen digitaali-innovointikeskittymä?

Eurooppalaisten digitaali-innovointikeskittymien täydellinen luettelo löytyy linkistä.

Introducing Eddy, the tech-savvy superhero!