Skip to main content
European Digital Innovation Hubs Network

Tutustu meihin

get to know us page

Tutustu meihin

 

Euroopan digitaalikeskittymien verkosto (EDIH) on Euroopan digitalisaation liikkeellepaneva voima. Se kokoaa yhteen Euroopan komission tuella eurooppalaiset digitaali-innovointikeskittymät, pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) ja julkisen sektorin organisaatiot, jotta EU:n digitaalisen vuosikymmenen 2030 tavoitteet toteutuisivat.

Eurooppalaisten digitaali-innovaatiokeskittymien verkosto on teknologia-asiantuntijoiden yhteisö, jonka tehtävänä on ohjata Euroopan yrityksiä niiden tiellä kohti digitalisaatiota. Eurooppalaiset digitaali-innovointikeskittymät toimivat keskitettyinä palvelupisteinä kaikilla EU:n alueilla. Ne tarjoavat yrityksille tarvittavat digitaaliset välineet kilpailukyvyn parantamiseksi, infrastruktuurin päivittämiseksi ja yleisen menestyksen edistämiseksi.

Tehtävämme:

  • Edistetään digitalisaatiota kaikkialla EU:ssa saattamalla huipputeknologia (tekoäly, pilvipalvelut, massadata) 75 prosenttiin eurooppalaisista yrityksistä.
  • Varmistetaan, että 90 prosentilla yrityksistä on digitaalisen taitotiedon perustaso.
  • Luoda Eurooppaan uusia arvoketjuja.

Yritysten prosessien, tuotteiden tai palvelujen digitalisointiin ja parantamiseen tähtäävien räätälöityjen toimien lisäksi eurooppalaiset digitaali-innovointikeskittymät tarjoavat yksilöllisiä koulutusohjelmia, työpajoja, mentorointia sekä pääsyä tekniseen asiantuntemukseen ja huipputason digitaaliteknologiaan, joita voidaan kokeilla ennen täysimittaista täytäntöönpanoa.

Eurooppalaisten digitaali-innovaatiokeskittymien verkostoa tukee DTA, joka edistää aktiivisesti eurooppalaisten digitaali-innovointikeskittymien, yritysten ja poliittisten päättäjien välistä yhteistyötä. Se myös helpottaa eurooppalaisten digitaali-innovointikeskittymien välistä yhteistyötä ja tarjoaa niille koulutusta ja asiantuntijaneuvontaa.

Tule mukaan tähän mielenkiintoiseen matkaan kohti digitaalisesti vaikutusvaltaista Eurooppaa. DTA-tiimin johdossa ovat CARSA, Steinbeis Europa Zentrum, Netcompany-Intrasoft ja Cecoforma.