Skip to main content
European Digital Innovation Hubs Network

Тест за дигитална брзина

Тест за дигитална брзина

Дали вашата компанија е подготвена да се ориентира во непрестано еволуирачкиот дигитален пејзаж и да достигне нови висини на успех? Тестот за дигитална брзина е дизајниран за да ви помогне да го мапирате вашето дигитално патување и да ја забрзате вашата трансформација во дигиталната ера. Придружете ни се на оваа авантура што ќе ја открие вашата дигитална брзина и ќе ве води кон вашата посакувана дестинација!

Собраните податоци ќе ви помогнат на вашето дигитално патување.
Лични или чувствителни податоци, не се чуваат ниту обработуваат. Собраните податоци ќе се користат само во групен формат за статистички цели од страна на Европската комисија.