Skip to main content
European Digital Innovation Hubs Network

Digitaliseerimiskiiruse test

Digitaliseerimiskiiruse test

Kas teie ettevõte on valmis navigeerima pidevalt muutuval digimaastikul ja vallutama uusi kõrgusi? Digitaliseerimiskiiruse testi eesmärk on aidata teil kaardistada oma digiteekond ja kiirendada teie jõudmist digiajastusse. See test aitab teil välja selgitada oma digitaliseerimiskiiruse ja on teile teejuhiks soovitud sihtkoha poole.

Kogutud andmeid kasutatakse selleks, et teile teie digiteekonnal abiks olla. 
Isikuandmeid ja tundlikke andmeid ei säilitata ega töödelda. Euroopa Komisjon kasutab kogutud andmeid üksnes koondatud kujul statistilistel eesmärkidel.