Skip to main content
European Digital Innovation Hubs Network

Test Digitalne Brzine

Test Digitalne Brzine

Da li je vaše preduzeće spremno da se orijentiše kroz stalno evoluirajući digitalni pejzaž i da dostigne nove visine uspeha? Test digitalne brzine je dizajniran kako bi vam pomogao da isplanirate vaše digitalno putovanje i da ubrzate vašu transformaciju u digitalno doba. Pridružite nam se na ovoj avanturi, koja će otkriti vašu digitalnu brzinu i voditi vas prema vašoj željenoj destinaciji!

Prikupljeni podaci će biti korišćeni da bi vam pomogli na vašem digitalnom putovanju.
Nema ličnih ili osetljivih podataka koji se skladiraju ili obrađuju. Prikupljeni podaci će biti korišćeni samo u zbirnom formatu u statističke svrhe od strane Evropske komisije.