Skip to main content
European Digital Innovation Hubs Network

Test tal-Veloċità Diġitali

Test tal-Veloċità Diġitali

Il-kumpanija tiegħek hija lesta biex tinnaviga x-xenarju diġitali li dejjem qed jevolvi iżjed u tilħaq livelli ġodda ta’ suċċess? It-Test tal-Veloċità Diġitali huwa mfassal biex jgħinek tfassal il-vjaġġ diġitali tiegħek u taċċellera t-trasformazzjoni tiegħek għall-era diġitali. Ingħaqad magħna f’din l-avventura li se tiżvela l-veloċità diġitali tiegħek u tiggwidak lejn id-destinazzjoni mixtieqa tiegħek!

Id-data miġbura se tintuża biex tgħinek fil-vjaġġ diġitali tiegħek. 

Ma tinħażen jew ma tiġi pproċessata l-ebda data personali jew sensittiva. Id-data miġbura se tintuża biss f’format aggregat għall-finijiet statistiċi mill-Kummissjoni Ewropea.