Skip to main content
European Digital Innovation Hubs Network

Тест за цифрова скорост

Тест за цифрова скорост

Готово ли е Вашето дружество да се ориентира във вечно променящата се цифрова среда и да постигне нови висоти на успех? Тестът за цифрова скорост е разработен, за да Ви помогне да начертаете маршрута на цифровото си пътешествие и да ускорите трансформацията си към цифровата ера. Нека заедно се впуснем в това приключение, което ще разкрие цифровата Ви скорост и ще Ви поведе в желаната посока!

Събраните данни ще се използват, за да Ви помогнем в цифровото Ви пътешествие. 

Не съхраняваме, нито обработваме лични или чувствителни данни. Събраните данни ще се използват единствено в обобщен вид за статистически цели от Европейската комисия.