Skip to main content
European Digital Innovation Hubs Network

Test digitálnej rýchlosti

Test digitálnej rýchlosti

Dokáže sa vaša spoločnosť orientovať v ustavične sa vyvíjajúcom digitálnom prostredí a dosiahnuť nové úspechy? Tento test digitálnej rýchlosti vám pomôže naplánovať si kroky na ceste za digitalizáciou a urýchliť transformáciu na podnik digitálneho veku. Vydajte sa s nami za týmto dobrodružstvom, v ktorom vám pomôžeme odhaliť vašu digitálnu rýchlosť a doraziť do vytúženého cieľa.

Účelom zhromažďovania údajov je pomôcť vám na ceste za digitalizáciou. 
Nebudeme ukladať ani spracúvať žiadne osobné ani citlivé údaje. Zhromaždené údaje bude Európska komisia používať len v agregovanej forme na štatistické účely.