Skip to main content
European Digital Innovation Hubs Network

Запознайте се с нас

get to know us page

Запознайте се с нас

 

Мрежата на европейските цифрови центрове (EDIH) е движещата сила за цифровизацията на Европа. С подкрепата на Европейската комисия тя обединява ЕЦЦИ, малки и средни предприятия (МСП) и организации от публичния сектор (ЗОУ), за да превърне целите на цифровото десетилетие на ЕС до 2030 г. в реалност.

Мрежата EDIH е общност от експерти в областта на технологиите, чиято задача е да насочва европейските предприятия по пътя им към цифровата трансформация. ЕЦЦИ служат като обслужване на едно гише във всички региони на ЕС, като предоставят на дружествата основните цифрови инструменти за подобряване на тяхната конкурентоспособност, модернизиране на инфраструктурата им и повишаване на цялостния им успех.

Нашата мисия:

  • Постигане на напредък в цифровата трансформация в целия ЕС чрез въвеждане на авангардни технологии (ИИ, компютърни услуги в облак, големи информационни масиви) на 75 % от европейските дружества.
  • Гарантиране, че 90 % от дружествата имат основно ниво на цифрово ноу-хау.
  • Създаване на нови вериги за създаване на стойност в Европа.

В допълнение към персонализираните интервенции за цифровизиране и подобряване на процесите, продуктите или услугите на дружествата, ЕЦЦИ предлагат персонализирани програми за обучение, семинари, наставничество, както и достъп до технически експертен опит и авангардни цифрови технологии, с които може да се експериментира преди пълното им прилагане.

Мрежата EDIH се подпомага от DTA, която активно насърчава сътрудничеството между ЕЦЦИ, предприятията и създателите на политики. Тя също така улеснява сътрудничеството между ЕЦЦИ и им предоставя обучение и експертни насоки.

Присъединете се към нас по това вълнуващо пътуване към една цифровизирана Европа. Екипът на DTA, оглавяван от CARSA, Steinbeis Europa Zentrum, Netcompany-Intrasoft и Cecoforma, е тук, за да го осъществи!