Skip to main content
European Digital Innovation Hubs Network

Teave VKEdele

SMEs Banner

Lisateave meie võrgustiku ja selle kohta, kuidas saame aidata teil käivitada oma ettevõtte digiüleminek

Mis on Euroopa digitaalse innovatsiooni keskused?

Euroopa digitaalse innovatsiooni keskused on ühtsed kontaktpunktid, mis on loodud selleks, et aidata ettevõtetel reageerida digiprobleemidele ja muutuda konkurentsivõimelisemaks.

Kuigi Euroopa digitaalse innovatsiooni keskused on esindatud piirkondlikul tasandil, saavad nad kasu ka üleeuroopalisest võrgustikust. Tänu oma piirkonnale on Euroopa digitaalse innovatsiooni keskustel vahetud teadmised kohalike ettevõtete vajadustest ja nad saavad osutada teenuseid oma emakeeles, mis on kohandatud nende innovatsiooni ökosüsteemile. Euroopa digitaalse innovatsiooni keskuste võrgustiku katvus Euroopas hõlbustab ka parimate tavade vahetamist eri riikide keskuste vahel ning eriteenuste osutamist sama riigi piirkondade vahel.

Milliseid teenuseid pakuvad Euroopa digitaalse innovatsiooni keskused VKEdele?

Euroopa digitaalse innovatsiooni keskuste toel saavad ettevõtted digitehnoloogiat kasutades parandada oma äri- ja tootmisprotsesse, tooteid või teenuseid.  VKEd saavad juurdepääsu tehnilisele oskusteabele ja saavad järgida mudelit „Investeerimiseelne katse“. Euroopa digitaalse innovatsiooni keskused pakuvad ka innovatsiooniteenuseid, nagu rahastamisnõustamine, koolitus ja oskuste arendamine, mis on eduka digipöörde jaoks hädavajalikud. Euroopa digitaalse innovatsiooni keskused kasutavad keskkonnateadlikku lähenemisviisi seoses digitehnoloogia kasutamisega eelkõige kestlikkuse ja ringluse eesmärgil.

How will an EDIH effectively navigate my company’s digital transformation journey?

Each collaboration between an EDIH and a company is planned and assessed using the Digital Maturity Assessment (DMA) Tool, available to EDIH representatives on our official website. The DMA Tool measures the digital maturity of a company according to the criteria specified in the DMA questionnaire. This process allows the EDIH to gain a clear understanding of each company’s digital needs, enabling tailored interventions. 

By evaluating the digital readiness of the company both before and after its collaboration with an EDIH, the DMA Tool offers measurable and valuable insights into the growth of their digital maturity.

Check out our Digital Speed Test – a quick, five-step version of the DMA assessment. Discover your company’s current standing on the digitalisation path and find out how to propel it forward with the help of an EDIH!

Assess your company’s digital readiness!

Kus on minu lähim Euroopa digitaalse innovatsiooni keskus?

Euroopa digitaalse innovatsiooni keskuste täieliku loetelu leiate lingilt.

Introducing Eddy, the tech-savvy superhero!