Skip to main content
European Digital Innovation Hubs Network

Information till små och medelstora företag

SMEs Banner

Lär dig mer om vårt nätverk och hur vi kan hjälpa dig att starta ditt företags digitala omställning

Vad är europeiska digitala innovationsknutpunkter?

De europeiska digitala innovationsknutpunkterna är gemensamma kontaktpunkter som ska hjälpa företag att hantera digitala utmaningar och bli mer konkurrenskraftiga.

De europeiska digitala innovationsknutpunkterna har en regional närvaro, men de gynnas också av att de ingår i ett alleuropeiskt nätverk. På grund av sin regionalitet har de europeiska digitala innovationsknutpunkterna förstahandskunskaper om lokala företags behov och kan tillhandahålla tjänster på sitt eget språk, anpassade till deras innovationsekosystem. Den europeiska täckningen av nätverket av europeiska digitala innovationsknutpunkter underlättar också utbytet av bästa praxis mellan nav i olika länder samt tillhandahållandet av specialiserade tjänster mellan regioner inom samma land.

Vilka typer av tjänster erbjuder europeiska digitala innovationsknutpunkter till små och medelstora företag?

Med stöd av europeiska digitala innovationsknutpunkter kan företagen förbättra sin verksamhet och sina produktionsprocesser, produkter eller tjänster med hjälp av digital teknik.  Små och medelstora företag kommer att få tillgång till teknisk expertis och kan följa modellen ”test före investering”. De europeiska digitala innovationsknutpunkterna tillhandahåller också innovationstjänster, såsom finansieringsrådgivning, utbildning och kompetensutveckling som är avgörande för en framgångsrik digital omställning. De europeiska digitala innovationsknutpunkterna har en miljömedveten strategi, särskilt när det gäller användningen av digital teknik för hållbarhet och cirkularitet.

How will an EDIH effectively navigate my company’s digital transformation journey?

Each collaboration between an EDIH and a company is planned and assessed using the Digital Maturity Assessment (DMA) Tool, available to EDIH representatives on our official website. The DMA Tool measures the digital maturity of a company according to the criteria specified in the DMA questionnaire. This process allows the EDIH to gain a clear understanding of each company’s digital needs, enabling tailored interventions. 

By evaluating the digital readiness of the company both before and after its collaboration with an EDIH, the DMA Tool offers measurable and valuable insights into the growth of their digital maturity.

Check out our Digital Speed Test – a quick, five-step version of the DMA assessment. Discover your company’s current standing on the digitalisation path and find out how to propel it forward with the help of an EDIH!

Assess your company’s digital readiness!

Var ligger min närmaste europeiska digitala innovationsknutpunkt?

Du hittar den fullständiga förteckningen över europeiska digitala innovationsknutpunkter genom att klicka på länken.

Introducing Eddy, the tech-savvy superhero!