Skip to main content
European Digital Innovation Hubs Network

Oplysninger til SMV'er

SMEs Banner

Læs mere om vores netværk, og hvordan vi kan hjælpe dig med at lancere din virksomheds digitale omstilling

Hvad er europæiske digitale innovationsknudepunkter?

Europæiske digitale innovationsknudepunkter (EDIH'er) er kvikskranker, der er oprettet for at hjælpe virksomhederne med at reagere på digitale udfordringer og blive mere konkurrencedygtige.

Selv om de europæiske digitale innovationsknudepunkter har en regional tilstedeværelse, har de også gavn af at være en del af et paneuropæisk netværk. På grund af deres regionalitet har de europæiske digitale innovationsknudepunkter førstehåndskendskab til lokale virksomheders behov og kan levere tjenester på deres eget sprog, der er skræddersyet til deres innovationsøkosystem. Den europæiske dækning af netværket af europæiske digitale innovationsknudepunkter letter også udvekslingen af bedste praksis på tværs af knudepunkter i forskellige lande samt leveringen af specialiserede tjenester mellem regioner i samme land.

Hvilke typer tjenester tilbyder europæiske digitale innovationsknudepunkter (EDIH'er) SMV'er?

Med støtte fra europæiske digitale innovationsknudepunkter kan virksomheder forbedre deres forretnings- og produktionsprocesser, produkter eller tjenester ved hjælp af digitale teknologier.  SMV'er vil få adgang til teknisk ekspertise og kan følge "test før investering" -modellen. De europæiske digitale innovationsknudepunkter leverer også innovationstjenester såsom finansieringsrådgivning, uddannelse og kompetenceudvikling, der er afgørende for en vellykket digital omstilling. De europæiske digitale innovationsknudepunkter anvender en miljøbevidst tilgang, navnlig med hensyn til anvendelsen af digitale teknologier til bæredygtighed og cirkularitet.

How will an EDIH effectively navigate my company’s digital transformation journey?

Each collaboration between an EDIH and a company is planned and assessed using the Digital Maturity Assessment (DMA) Tool, available to EDIH representatives on our official website. The DMA Tool measures the digital maturity of a company according to the criteria specified in the DMA questionnaire. This process allows the EDIH to gain a clear understanding of each company’s digital needs, enabling tailored interventions. 

By evaluating the digital readiness of the company both before and after its collaboration with an EDIH, the DMA Tool offers measurable and valuable insights into the growth of their digital maturity.

Check out our Digital Speed Test – a quick, five-step version of the DMA assessment. Discover your company’s current standing on the digitalisation path and find out how to propel it forward with the help of an EDIH!

Assess your company’s digital readiness!

Hvor er mit nærmeste europæiske digitale innovationsknudepunkt?

Du kan finde den fuldstændige liste over europæiske digitale innovationsknudepunkter ved at klikke på linket.

Introducing Eddy, the tech-savvy superhero!