Skip to main content
European Digital Innovation Hubs Network

Informacije za MSP

SMEs Banner

Več o naši mreži in tem, kako vam lahko pomagamo začeti digitalno preobrazbo vašega podjetja

Kaj so evropska vozlišča za digitalne inovacije?

Evropska vozlišča za digitalne inovacije (EDIH) so točke „vse na enem mestu“, vzpostavljene za podporo podjetjem pri odzivanju na digitalne izzive in pri krepitvi konkurenčnosti.

Čeprav so vozlišča EDIH prisotna na regionalni ravni, imajo koristi tudi od tega, da so del vseevropskega omrežja. Evropska vozlišča digitalnih inovacij zaradi svoje regionalne lege neposredno poznajo potrebe lokalnih podjetij in lahko zagotavljajo storitve v svojem jeziku, ki so prilagojene njihovemu inovacijskemu ekosistemu. Evropska pokritost mreže vozlišč za digitalne inovacije omogoča tudi izmenjavo najboljših praks med vozlišči v različnih državah ter zagotavljanje specializiranih storitev med regijami v isti državi.

Katere vrste storitev ponujajo evropska vozlišča za digitalne inovacije za MSP?

Podjetja lahko s podporo vozlišč digitalnih inovacij izboljšajo svoje poslovne in proizvodne procese, izdelke ali storitve z uporabo digitalnih tehnologij.  MSP bodo pridobila dostop do tehničnega strokovnega znanja in bodo lahko sledila modelu „preskusa pred naložbami“. Digitalna vozlišča zagotavljajo tudi inovacijske storitve, kot so finančno svetovanje, usposabljanje ter razvoj znanj in spretnosti, ki so bistvene za uspešno digitalno preobrazbo. Vozlišča digitalnih inovacij uporabljajo okoljsko ozaveščen pristop, zlasti v zvezi z uporabo digitalnih tehnologij za trajnostnost in krožnost.

How will an EDIH effectively navigate my company’s digital transformation journey?

Each collaboration between an EDIH and a company is planned and assessed using the Digital Maturity Assessment (DMA) Tool, available to EDIH representatives on our official website. The DMA Tool measures the digital maturity of a company according to the criteria specified in the DMA questionnaire. This process allows the EDIH to gain a clear understanding of each company’s digital needs, enabling tailored interventions. 

By evaluating the digital readiness of the company both before and after its collaboration with an EDIH, the DMA Tool offers measurable and valuable insights into the growth of their digital maturity.

Check out our Digital Speed Test – a quick, five-step version of the DMA assessment. Discover your company’s current standing on the digitalisation path and find out how to propel it forward with the help of an EDIH!

Assess your company’s digital readiness!

Kje je moje najbližje evropsko vozlišče za digitalne inovacije?

Celoten seznam vozlišč EDIH lahko najdete na povezavi.

Introducing Eddy, the tech-savvy superhero!