Skip to main content
European Digital Innovation Hubs Network

Iepazīstieties ar mums

get to know us page

Iepazīstieties ar mums

 

Eiropas digitālo centru (EDIH) tīkls ir Eiropas digitalizācijas virzītājspēks. Ar Eiropas Komisijas atbalstu tā apvieno EDIH, mazos un vidējos uzņēmumus (MVU) un publiskā sektora organizācijas (PSO), lai ES 2030. gada digitālās desmitgades mērķrādītājus padarītu par realitāti.

EDIH tīkls ir tehnoloģiju ekspertu kopiena, kuras uzdevums ir virzīt Eiropas uzņēmumus virzībā uz digitālo pārveidi. EDIH darbojas kā vienas pieturas aģentūras visos ES reģionos, nodrošinot uzņēmumiem būtiskus digitālos rīkus, lai uzlabotu to konkurētspēju, uzlabotu infrastruktūru un veicinātu to vispārējos panākumus.

Mūsu uzdevums:

  • Veicināt digitālo pārveidi visā ES, modernās tehnoloģijas (MI, mākoņdatošana, lielie dati) iekļaujot 75 % Eiropas uzņēmumu.
  • Nodrošināt, ka 90 % uzņēmumu ir digitālās zinātības pamatlīmenis.
  • Radīt jaunas vērtības ķēdes Eiropā.

Papildus pielāgotām intervencēm, kuru mērķis ir digitalizēt un uzlabot uzņēmumu procesus, produktus vai pakalpojumus, EDIC piedāvā personalizētas apmācības programmas, darbseminārus, mentorēšanu, kā arī piekļuvi tehniskajām zināšanām un progresīvām digitālajām tehnoloģijām, ar kurām var izmēģināt pirms pilnīgas īstenošanas.

EDIH tīklu atbalsta DTA, kas aktīvi veicina sadarbību starp EDIC, uzņēmumiem un politikas veidotājiem. Tas arī atvieglo sadarbību starp EDIC un nodrošina tiem apmācību un ekspertu norādījumus.

Pievienojieties mums šajā aizraujošajā ceļā uz digitāli tiesīgu Eiropu. DTA komanda, ko vada CARSA, Steinbeis Europa Zentrum, Netcompany-Intrasoft un Cecoforma, ir gatava to īstenot!