Skip to main content
European Commission logo
European Digital Innovation Hubs Network

Lær os at kende

get to know us page

Lær os at kende

 

Netværket af europæiske digitale knudepunkter (EDIH) er drivkraften bag Europas digitalisering. Den samler med støtte fra Europa-Kommissionen europæiske digitale innovationsknudepunkter, små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og organisationer i den offentlige sektor (PSO'er) for at gøre EU's mål for det digitale årti 2030 til virkelighed.

EDIH-netværket er et fællesskab af teknologieksperter, der skal vejlede Europas virksomheder på deres vej mod digital omstilling. De europæiske digitale innovationsknudepunkter fungerer som kvikskranker i alle EU's regioner og udstyrer virksomhederne med de vigtigste digitale værktøjer til at forbedre deres konkurrenceevne, opgradere deres infrastruktur og øge deres samlede succes.

Formål

  • Fremme den digitale omstilling i hele EU ved at bringe banebrydende teknologi (kunstig intelligens, cloud og big data) op på 75 % af de europæiske virksomheder.
  • Sikre, at 90 % af virksomhederne har et grundlæggende niveau af digital knowhow.
  • Skabe nye værdikæder i Europa.

Ud over skræddersyede interventioner med henblik på at digitalisere og forbedre virksomhedernes processer, produkter eller tjenester tilbyder europæiske digitale innovationsknudepunkter individualiserede uddannelsesprogrammer, workshopper, mentorordninger samt adgang til teknisk ekspertise og banebrydende digitale teknologier, der kan eksperimenteres med inden fuld gennemførelse.

EDIH-netværket støttes af DTA, som aktivt fremmer samarbejdet mellem europæiske digitale innovationsknudepunkter, virksomheder og politiske beslutningstagere. Det letter også samarbejdet mellem europæiske digitale innovationsknudepunkter og giver dem uddannelse og ekspertvejledning.

Deltag i denne spændende rejse hen imod et digitalt styrket Europa. DTA-teamet, der ledes af CARSA, Steinbeis Europa Zentrum, Netcompany y-Intrasoft og Cecoforma, er her for at få det til at ske!