Skip to main content
European Digital Innovation Hubs Network

Spoznajte nás

get to know us page

Spoznajte nás

 

Sieť európskych digitálnych centier (EDIH) je hnacou silou digitalizácie Európy. S podporou Európskej komisie spája európske centrá digitálnych inovácií, malé a stredné podniky (MSP) a organizácie verejného sektora, aby sa ciele digitálneho desaťročia EÚ do roku 2030 stali skutočnosťou.

Sieť EDIH je komunita odborníkov na technológie, ktorej úlohou je usmerňovať európske podniky na ich ceste k digitálnej transformácii. Európske centrá digitálnych inovácií slúžia ako jednotné kontaktné miesta vo všetkých regiónoch EÚ, ktoré poskytujú spoločnostiam základné digitálne nástroje na zlepšenie ich konkurencieschopnosti, modernizáciu infraštruktúry a posilnenie ich celkového úspechu.

Naša misia:

  • Pokročiť v digitálnej transformácii v celej EÚ tým, že 75 % európskych spoločností prinesie špičkové technológie (AI, Cloud, Big Data).
  • Zabezpečiť, aby 90 % spoločností malo základnú úroveň digitálneho know-how.
  • Vytvoriť nové hodnotové reťazce v rámci Európy.

Európske centrá digitálnych inovácií ponúkajú okrem prispôsobených intervencií na digitalizáciu a zlepšenie procesov, produktov alebo služieb spoločností personalizované programy odbornej prípravy, semináre, mentorstvo, ako aj prístup k technickým odborným znalostiam a špičkovým digitálnym technológiám, s ktorými možno experimentovať pred realizáciou v plnom rozsahu.

Sieť európskych centier digitálnych inovácií podporuje DTA, ktorá aktívne podporuje spoluprácu medzi európskymi centrami digitálnych inovácií, podnikmi a tvorcami politík. Takisto uľahčuje spoluprácu medzi európskymi centrami digitálnych inovácií a poskytuje im odbornú prípravu a odborné poradenstvo.

Pripojte sa k nám na tejto zaujímavej ceste k digitálne silnej Európe. Tím DTA, ktorý vedie CARSA, Steinbeis Europa Zentrum, Netcompany-Intrasoft a Cecoforma, máme to urobiť!