Skip to main content
European Digital Innovation Hubs Network

Kun af lilna

get to know us page

Kun af lilna

 

In-network taċ-Ċentri Diġitali Ewropej (EDIH) huwa l-mutur wara d-diġitalizzazzjoni tal-Ewropa. Bl-appoġġ tal-Kummissjoni Ewropea, din tlaqqa’ flimkien lill-EDIHs, lill-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs), u lill-organizzazzjonijiet tas-settur pubbliku (PSOs) biex il-miri tad-Deċennju Diġitali 2030 tal-UE jsiru realtà.

In-network EDIH huwa komunità ta’ esperti tat-teknoloġija ddedikati biex jiggwidaw lin-negozji tal-Ewropa fit-triq tagħhom lejn it-trasformazzjoni diġitali. L-EDIHs iservu bħala punti uniċi ta’ servizz fir-reġjuni kollha tal-UE, li jgħammru lill-kumpaniji bl-għodod diġitali essenzjali biex itejbu l-kompetittività tagħhom, jaġġornaw l-infrastruttura tagħhom, u jagħtu spinta lis-suċċess ġenerali tagħhom.

Il-missjoni tagħna:

  • Tavvanza t-trasformazzjoni diġitali madwar l-UE billi t-teknoloġija avvanzata (IA, Cloud, Big Data) tinġieb għal 75 % tal-kumpaniji Ewropej.
  • Jiżguraw li 90 % tal-kumpaniji jkollhom livell bażiku ta’ għarfien diġitali.
  • Il-ħolqien ta’ ktajjen ta’ valur ġodda fl-Ewropa.

Minbarra l-interventi personalizzati biex jiddiġitalizzaw u jtejbu l-proċessi, il-prodotti jew is-servizzi tal-kumpaniji, l-EDIHs joffru programmi ta’ taħriġ personalizzati, sessjonijiet ta’ ħidma, mentoraġġ, kif ukoll aċċess għal għarfien espert tekniku u teknoloġiji diġitali mill-aktar avvanzati li jistgħu jiġu esperimentati bihom qabel l-implimentazzjoni fuq skala sħiħa.

In-network tal-EDIH huwa appoġġat mid-DTA, li jrawwem b’mod attiv il-kollaborazzjoni fost l-EDIHs, in-negozji u dawk li jfasslu l-politika. Jiffaċilita wkoll il-kooperazzjoni bejn l-EDIHs u jipprovdilhom taħriġ u gwida esperta.

Ingħaqad magħna f’dan il-vjaġġ eċċitanti lejn Ewropa b’setgħa diġitali. It-tim tad-DTA, immexxi minn CARSA, Steinbeis Europa Zentrum, Netcompany-Intrasoft, u Cecoforma, qiegħed hawn biex dan iseħħ!