Skip to main content
European Digital Innovation Hubs Network

Seznanite se z nami

get to know us page

Seznanite se z nami

 

Mreža evropskih digitalnih vozlišč (EDIH) je gonilna sila digitalizacije Evrope. Ob podpori Evropske komisije združuje evropska vozlišča digitalnih inovacij, mala in srednja podjetja ter organizacije javnega sektorja, da bi uresničili cilje digitalnega desetletja EU do leta 2030.

Mreža EDIH je skupnost strokovnjakov za tehnologijo, namenjena usmerjanju evropskih podjetij na njihovi poti k digitalni preobrazbi. Digitalna vozlišča delujejo kot točke „vse na enem mestu“ v vseh regijah EU in podjetjem zagotavljajo bistvena digitalna orodja za izboljšanje njihove konkurenčnosti, nadgradnjo infrastrukture in povečanje njihovega splošnega uspeha.

Poslanstvo Sodišča:

  • Pospešiti digitalno preobrazbo po vsej EU z vključitvijo najsodobnejše tehnologije (umetna inteligenca, računalništvo v oblaku, masovni podatki) v 75 % evropskih podjetij.
  • Zagotoviti, da ima 90 % podjetij osnovno raven digitalnega znanja in izkušenj.
  • Ustvarjanje novih vrednostnih verig v Evropi.

Poleg prilagojenih ukrepov za digitalizacijo in izboljšanje procesov, proizvodov ali storitev podjetij digitalna vozlišča ponujajo prilagojene programe usposabljanja, delavnice, mentorstvo ter dostop do tehničnega strokovnega znanja in najsodobnejših digitalnih tehnologij, ki jih je mogoče preskusiti pred celovitim izvajanjem.

Mrežo evropskih vozlišč za digitalne inovacije podpira sporazum o digitalnih storitvah, ki dejavno spodbuja sodelovanje med vozlišči, podjetji in oblikovalci politik. Prav tako olajšuje sodelovanje med vozlišči digitalnih inovacij ter jim zagotavlja usposabljanje in strokovne smernice.

Pridružite se nam na tem zanimivem potovanju v digitalno opolnomočeno Evropo. Skupina DTA, ki jo vodijo CARSA, Steinbeis Europa Zentrum, Netcompany-Intrasoft in Cecoforma, naj bi se uresničila!