Skip to main content
European Digital Innovation Hubs Network

Interpretarea punctajelor DMA pentru IMM-uri și OSP

IMM

Analiza generală a punctajului

Bază de 0-25 %

Vă mulțumim pentru timpul și efortul de a completa chestionarul DMA pentru IMM-uri! 

Punctajul dumneavoastră mediu arată că organizația dumneavoastră se află la începutul procesului său de transformare digitală și ar putea beneficia cu siguranță de beneficii semnificative chiar și de investițiile limitate în tehnologii și competențe digitale pentru a îmbunătăți operațiunile și produsele. Investițiile dumneavoastră în tehnologiile digitale sunt încă limitate și acoperă în cea mai mare parte sarcini administrative, în timp ce organizația dumneavoastră ar putea lua măsuri (în ceea ce privește planurile și resursele) pentru a integra soluții mai avansate. Utilizați unele tehnologii obișnuite pentru operațiunile dumneavoastră de zi cu zi, dar ați putea beneficia mai mult de oportunitățile oferite de tehnologiile mai recente bazate pe internet (de exemplu, comerțul electronic, B2B, B2C etc.) și de altele mai avansate (de exemplu, IA). De asemenea, ați putea investi mai mult în formarea personalului, în angajarea de profesioniști specializați în domeniul IT și în implicarea și pregătirea activă a personalului dumneavoastră în adoptarea de noi soluții digitale care ar putea schimba modul în care sunt îndeplinite sarcinile în prezent. Ați putea obține multe beneficii prin adoptarea și punerea în aplicare a unei strategii globale privind datele, inclusiv securitatea datelor. Acest lucru v-ar oferi capacități sporite de analiză a datelor și v-ar sprijini procesele decizionale. De asemenea, ați putea adopta tehnologii TIC care ar putea ajuta organizația dumneavoastră să devină mai durabilă în operațiunile sale (să vă reducă amprenta de mediu), acordând prioritate selecției de produse digitale ecologice (echipamente informatice). 

În cazul dumneavoastră, există un imens potențial neexploatat, iar experimentarea și adoptarea mai multor tehnologii digitale ar putea stimula imediat productivitatea și perspectivele întreprinderii dumneavoastră. 

Acest punctaj este calculat ca medie din punctajele pe care le-ați obținut pentru cele șase dimensiuni ale chestionarului DMA pe care l-ați transmis: I) Strategia privind întreprinderile digitale ii) maturitatea digitală iii) digitalizarea centrată pe factorul uman iv) gestionarea datelor v) automatizarea și inteligența și vi) digitalizarea verde. Vă încurajăm să citiți cu atenție interpretarea punctajelor fiecăreia dintre cele șase dimensiuni, cu observații și sugestii relevante privind statutul dumneavoastră actual în fiecare dintre acestea și potențialul neexplorat pe care l-ați putea aborda cu ajutorul unui EDIH.

 

Medie 26-50 %

Vă mulțumim pentru timpul și efortul de a completa chestionarul DMA pentru IMM-uri! 

Punctajul dumneavoastră mediu arată că organizația dumneavoastră a atins deja un nivel mediu de maturitate digitală, însă există încă loc de îmbunătățiri. Ați putea obține beneficii semnificative din investițiile suplimentare în tehnologii și competențe digitale pentru a îmbunătăți operațiunile și produsele. Investițiile dumneavoastră actuale în tehnologii digitale acoperă o serie de operațiuni comerciale de bază, în timp ce v-ați putea spori nivelul de pregătire (în ceea ce privește planurile și resursele) pentru a răspunde unor soluții mai avansate. Utilizați o serie de tehnologii de bază pentru operațiunile dumneavoastră, dar ați putea beneficia mai mult de adoptarea unor tehnologii mai avansate (de exemplu, sisteme de gestionare a informațiilor, ERP, comerț electronic, B2B, B2C, B2G, rețele sociale etc.) și a altor tehnologii mai disruptive (de exemplu, IA). Personalul dumneavoastră are un nivel mediu de competențe digitale; cu toate acestea, pentru a avansa în transformarea digitală, ați avea nevoie de o formare bine planificată și executată a personalului, precum și de profesioniști specializați în domeniul IT pentru a vă sprijini. Conducerea și personalul ar trebui să primească încurajările necesare pentru a se implica pe deplin și a sprijini adoptarea de noi soluții digitale, fără a se teme de schimbările pe care le-ar aduce acest lucru. Este posibil să aveți deja multe informații comerciale în format digital, dar ați beneficia mult de o strategie cuprinzătoare în materie de date, inclusiv de securitatea datelor. Acest lucru v-ar oferi capacități sporite de analiză a datelor și ar sprijini procesul decizional la nivel înalt. Tehnologiile TIC ar putea fi, de asemenea, adoptate pentru a ajuta organizația dumneavoastră să devină mai durabilă în operațiunile sale (să vă reducă amprenta de mediu), în timp ce ați putea acorda prioritate selecției de produse digitale ecologice (echipamente informatice).

Îmbunătățirea maturității digitale a întreprinderii dumneavoastră ar putea spori competitivitatea dumneavoastră și v-ar apropia de concurenții mai digitali de pe piața dumneavoastră de interes. De asemenea, v-ar oferi un avantaj competitiv față de concurenții mai puțin dezvoltați din punct de vedere digital. 

Acest punctaj este calculat ca medie din punctajele pe care le-ați obținut pentru cele șase dimensiuni ale chestionarului DMA pe care l-ați transmis: I) Strategia privind întreprinderile digitale ii) maturitatea digitală iii) digitalizarea centrată pe factorul uman iv) gestionarea datelor v) automatizarea și inteligența și vi) digitalizarea verde. Vă încurajăm să citiți cu atenție interpretarea punctajelor fiecăreia dintre cele șase dimensiuni, cu observații și sugestii relevante privind statutul dumneavoastră actual în fiecare dintre acestea și potențialul neexplorat pe care l-ați putea aborda cu ajutorul unui EDIH.

 

Progrese moderate 50-75 %

Vă mulțumim pentru timpul și efortul de a completa chestionarul DMA pentru IMM-uri! 

Punctajul dumneavoastră mediu arată că organizația dumneavoastră se află deja într-un stadiu relativ avansat al procesului său de transformare digitală. Aceasta înseamnă că beneficiați deja de avantajele pe care le aduce organizației dumneavoastră utilizarea tehnologiilor digitale, atât în general, cât și, într-o mai mică măsură, în stadiu avansat. Chiar dacă vă aflați deja pe calea transformării digitale, ați putea îmbunătăți și mai mult competitivitatea, reziliența și durabilitatea prin investiții mai bine orientate în tehnologiile și competențele digitale. Investițiile dumneavoastră actuale în tehnologiile digitale acoperă o gamă largă de operațiuni comerciale, dar există încă loc pentru a vă spori nivelul de pregătire (în ceea ce privește planurile și resursele) pentru a răspunde unor soluții mai sofisticate. În prezent, utilizați majoritatea tehnologiilor de bază disponibile pentru operațiunile dumneavoastră, dar există încă un mare potențial neexploatat prin adoptarea unor tehnologii mai avansate, inclusiv a celor mai disruptive (și anume IA). Personalul dumneavoastră are un nivel sporit de competențe digitale; cu toate acestea, pentru a avansa în transformarea digitală, aveți nevoie de un program de formare a personalului bine planificat și executat, precum și de profesioniști specializați în domeniul IT pentru a vă sprijini. Toate nivelurile de conducere și personalul ar trebui să primească încurajările necesare pentru a se implica pe deplin și a sprijini adoptarea unor soluții digitale mai avansate, fără a se teme de schimbările pe care le-ar aduce acest lucru. Capacitățile dumneavoastră de gestionare a datelor și securitatea datelor sunt avansate, dar ați putea beneficia și de tehnologiile digitale care ar aduce informațiile comerciale de care aveți nevoie pentru a depăși nivelul concurenței. De asemenea, ar putea fi adoptate mai multe tehnologii TIC pentru a ajuta organizația dumneavoastră să devină mai durabilă în ceea ce privește operațiunile sale (să vă diminuați amprenta de mediu), în timp ce ați putea totuși să vă sporiți capacitățile de selectare și utilizare a produselor digitale ecologice (echipamente informatice). 

Noile investiții în digitalizare ar aduce maturitatea digitală a întreprinderii dumneavoastră la un nou nivel mai avansat, care să vă ofere avantaje semnificative față de concurenții din regiunea dumneavoastră și din afara acesteia pe piața dumneavoastră de interes. 

Acest punctaj este calculat ca medie din punctajele pe care le-ați obținut pentru cele șase dimensiuni ale chestionarului DMA pe care l-ați transmis: I) Strategia privind întreprinderile digitale ii) maturitatea digitală iii) digitalizarea centrată pe factorul uman iv) gestionarea datelor v) automatizarea și inteligența și vi) digitalizarea verde. Vă încurajăm să citiți cu atenție interpretarea punctajelor fiecăreia dintre cele șase dimensiuni, cu observații și sugestii relevante privind statutul dumneavoastră actual în fiecare dintre acestea și potențialul neexplorat pe care l-ați putea aborda cu ajutorul unui EDIH.

 

Avansată 76-100 %

Vă mulțumim pentru timpul și efortul de a completa chestionarul DMA pentru IMM-uri! 

Punctajul dumneavoastră mediu arată că organizația dumneavoastră se află într-un stadiu destul de avansat al procesului său de transformare digitală. Aceasta înseamnă că sunteți deja un pionier, iar organizația dumneavoastră valorifică de mult timp beneficiile utilizării tehnologiilor digitale. Utilizați atât tehnologii tradiționale, cât și tehnologii mai avansate pentru diferite aspecte ale operațiunilor dumneavoastră. Chiar dacă sunteți deja avansat, ați putea să vă îmbunătățiți în continuare în domenii precum durabilitatea și competitivitatea, experimentarea/punerea în aplicare a tehnologiilor digitale mai noi și mai perturbatoare. 

Noi investiții mai bine orientate în tehnologii avansate de digitalizare, de exemplu IA, v-ar putea ajuta să ajungeți la maturitatea digitală care v-ar spori competitivitatea la nivel mondial pe piața dumneavoastră de interes. 

Acest punctaj este calculat ca medie din punctajele pe care le-ați obținut pentru cele șase dimensiuni ale chestionarului DMA pe care l-ați transmis: I) Strategia privind întreprinderile digitale ii) maturitatea digitală iii) digitalizarea centrată pe factorul uman iv) gestionarea datelor v) automatizarea și inteligența și vi) digitalizarea verde. Vă încurajăm să citiți cu atenție interpretarea punctajelor fiecăreia dintre cele șase dimensiuni, cu observații și sugestii relevante privind statutul dumneavoastră actual în fiecare dintre acestea și potențialul neexplorat pe care l-ați putea aborda cu ajutorul unui EDIH.

 

 

Analiza punctajului pe dimensiuni

 1. Strategia de digitalizare a întreprinderii

Bază de 0-25 %

Întreprinderile aflate la acest nivel de maturitate tind să se afle într-un stadiu incipient în ceea ce privește strategia de afaceri și investițiile pentru digitalizare. Aceasta înseamnă că există o oportunitate semnificativă de îmbunătățire. Pentru a îmbunătăți nivelul de digitalizare, ați putea începe prin definirea unui plan clar și prin identificarea mijloacelor financiare de sprijinire a acesteia. Investițiile inițiale în tehnologiile digitale pentru modernizarea parțială a organizației dumneavoastră reprezintă un prim pas bun. De asemenea, ați putea beneficia de automatizarea unor părți importante ale operațiunilor dumneavoastră, cum ar fi producția, serviciile pentru clienți etc. De asemenea, ați putea obține avantaje prin utilizarea unor tehnologii digitale mai avansate în domenii precum logistica, marketingul și vânzările, achizițiile și achizițiile publice, precum și securitatea avansată. 

În ceea ce privește planificarea strategică, este posibil să fi identificat unele tehnologii, dar există multe alte oportunități de digitalizare care ar putea servi obiectivelor dumneavoastră de afaceri. Ar trebui să alocați un buget pentru a vă îmbunătăți infrastructura informatică și pentru a vă asigura angajamentul de gestionare pentru a beneficia pe deplin de acestea. Schimbările organizaționale și de proces necesare pentru digitalizarea întreprinderii dumneavoastră ar putea necesita, de asemenea, recrutarea unui personal IT mai puternic.

 

Medie 26-50 %

Întreprinderile aflate la acest nivel de maturitate tind să se afle într-un stadiu incipient în ceea ce privește strategia de afaceri și investițiile pentru digitalizare. Aceasta înseamnă că există un mare potențial de îmbunătățire. Dispuneți de un plan inițial și de resurse, iar conducerea dumneavoastră este receptivă, dar este necesar să se intensifice angajamentul și eforturile pentru o digitalizare sporită. Este posibil să fi investit în tehnologii digitale într-o anumită măsură pentru a moderniza operațiunile întreprinderii dumneavoastră, cum ar fi proiectarea produselor/serviciilor dumneavoastră, planificarea și gestionarea proiectelor. Ați putea beneficia și de pe urma automatizării unor părți importante ale operațiunilor dumneavoastră, cum ar fi producția, serviciile pentru clienți etc. De asemenea, ați putea beneficia de introducerea unor tehnologii digitale mai avansate în domenii precum logistica, marketingul și vânzările, achizițiile și achizițiile publice, precum și securitatea avansată. Dispuneți de infrastructura informatică necesară pentru a sprijini un nivel inițial de digitalizare și aveți personal calificat în domeniul informatic, deși într-o măsură limitată.

În plus, ați putea spori importanța strategică a digitalizării pentru întreprinderea dumneavoastră, pentru a obține un impact mai pozitiv asupra proceselor sau costurilor interne/externe. Ar trebui să alocați mai mult buget pentru a vă îmbunătăți infrastructura informatică și pentru a asigura angajamentul conducerii și al personalului pentru a beneficia pe deplin de acestea. Modificările organizaționale și de proces necesare pentru digitalizarea întreprinderii dumneavoastră ar putea necesita, de asemenea, recrutarea unui număr mai mare de personal IT și a unor profiluri de specialiști în domeniul digital.

 

Progrese moderate 50-75 %

Întreprinderile aflate la acest nivel de maturitate tind să se afle într-un stadiu relativ avansat în ceea ce privește strategia de afaceri și investițiile pentru digitalizare. Beneficiați deja de beneficii, dar există încă un potențial neexploatat. Aveți un plan și resurse specifice, precum și un angajament ferm în materie de gestionare. Investițiile actuale și planificate în digitalizare au fost realizate pentru a optimiza procesele/operațiunile interne și pentru a reduce costurile.

Cu toate acestea, ați putea îmbunătăți și mai mult calitatea produselor sau a serviciilor prin digitalizare. În plus, planul dumneavoastră de digitalizare trebuie să fie pus în aplicare cu fermitate, iar investițiile planificate în viitorul apropiat să fie concretizate. Cadrele de conducere de nivel superior sunt pregătite sau pregătite să conducă schimbările organizaționale și de proces necesare pentru a sprijini digitalizarea întreprinderilor. Personalul IT joacă un rol în materie de digitalizare, dar ar putea beneficia de un rol mai important în procesul decizional privind digitalizarea întreprinderilor. Poate că trebuie să recrutați profiluri de specialiști în domeniul digital pentru a sprijini un nivel mai ridicat de digitalizare. În viitorul apropiat, ați putea lua în considerare utilizarea unor modele de afaceri bazate într-o mai mare măsură pe tehnologia digitală și cu un consum intensiv de date. De asemenea, ați putea lua în considerare posibilitatea de a oferi mai multe produse și/sau servicii cu funcționalități sau caracteristici digitale. 

 

Avansată 76-100 %

Întreprinderile aflate la acest nivel de maturitate tind să se afle într-un stadiu destul de avansat în ceea ce privește strategia de afaceri și investițiile pentru digitalizare. Digitalizarea a fost deja o prioritate pentru întreprinderea dumneavoastră. Ați investit deja pe scară largă în tehnologiile digitale și aveți planuri pentru investiții suplimentare. Urmați un plan clar de digitalizare și ați alocat resursele necesare (oameni și buget) pentru a-l sprijini – inclusiv investițiile planificate în tehnologiile digitale în următorii ani. 

Investițiile semnificative în digitalizare au contribuit deja la îmbunătățirea calității serviciilor și/sau a produselor dumneavoastră, la diversificarea și internalizarea activităților comerciale, la optimizarea proceselor/operațiunilor interne și la reducerea costurilor. Cadrele de conducere de nivel superior se angajează să conducă în continuare schimbările organizaționale și de proces necesare pentru a sprijini digitalizarea întreprinderilor, iar personalul este suficient de calificat din punct de vedere digital.

Ați putea obține mai multe beneficii prin punerea în aplicare a unor tehnologii foarte specializate, cum ar fi inteligența artificială, analiza avansată a datelor, modelele de afaceri digitale și multe altele.

 

 1. Maturitatea digitală

Bază de 0-25 %

Întreprinderile aflate la acest nivel de maturitate tind să se afle într-un stadiu foarte incipient în ceea ce privește pregătirea digitală (adoptarea tehnologiilor digitale). Este posibil să utilizați deja un număr mic de tehnologii digitale tradiționale, dar cu aplicații comerciale foarte limitate. Întreprinderea dumneavoastră are un mare potențial neexplorat de a crește productivitatea internă și de a deservi mai bine clienții săi prin utilizarea tehnologiilor digitale – atât cele tradiționale, cât și cele mai avansate. 

Întreprinderea dumneavoastră ar avea multe avantaje dacă aveți în vedere implementarea unei serii de tehnologii digitale care ar putea stimula vânzările dumneavoastră (de exemplu, comerț electronic, e-marketing etc.), ar putea îmbunătăți eficiența întreprinderilor (sisteme de gestionare a informațiilor, ERP), ar putea îmbunătăți satisfacția clienților (instrumente bazate pe internet pentru a comunica cu clienții), ar îmbunătăți competențele personalului/ar spori satisfacția și păstrarea personalului [colaborare la distanță (telemuncă, învățare virtuală etc.)].

* Tehnologiile digitale tradiționale se referă la: infrastructura de conectivitate, site-ul web al societății, instrumentele online de comunicare cu clienții, chaturile/rețelele sociale/roboții de chat în direct pentru a comunica cu clienții, comerțul electronic (B2B, B2C), marketingul electronic (reclame online, platforme de comunicare socială pentru întreprinderi etc.), e-guvernarea, instrumentele de colaborare la distanță (de exemplu, telemunca, videoconferințele, învățarea virtuală etc.), portalul intranet, sistemele de gestionare a informațiilor (ERP, CRM, SCM etc.)

* Tehnologiile digitale avansate se referă (cu titlu indicativ) la: Aplicații de inteligență artificială (IA), roboți, realitate virtuală/augmentată, aplicații CAD, IoT, senzori inteligenți, blockchain, imprimare 3D etc.

 

Medie 26-50 %

Întreprinderile aflate la acest nivel de maturitate tind să se afle într-un stadiu incipient în ceea ce privește pregătirea digitală (adoptarea tehnologiilor digitale). În întreprinderea dumneavoastră, utilizați unele, dar nu toate tehnologiile digitale tradiționale. Soluțiile digitale sunt utilizate într-o serie de domenii de activitate – în principal în administrație și management. Puteți beneficia mai mult de pe urma punerii în aplicare a tehnologiilor digitale specializate sau avansate.

Întreprinderea dumneavoastră ar avea multe avantaje dacă aveți în vedere accelerarea utilizării unei serii de tehnologii digitale care ar putea stimula vânzările dumneavoastră (de exemplu, comerț electronic, e-marketing etc.), ar putea îmbunătăți eficiența întreprinderilor (sisteme de gestionare a informațiilor, ERP), ar putea îmbunătăți satisfacția clienților (instrumente bazate pe internet pentru a comunica cu clienții), ar îmbunătăți competențele personalului/ar spori satisfacția și păstrarea personalului [colaborare la distanță între întreprinderi (telemuncă, învățare virtuală etc.)].

* Tehnologiile digitale tradiționale se referă la: infrastructura de conectivitate, site-ul web al societății, instrumentele online de comunicare cu clienții, chaturile/rețelele sociale/roboții de chat în direct pentru a comunica cu clienții, comerțul electronic (B2B, B2C), marketingul electronic (reclame online, platforme de comunicare socială pentru întreprinderi etc.), e-guvernarea, instrumentele de colaborare la distanță (de exemplu, telemunca, videoconferințele, învățarea virtuală etc.), portalul intranet, sistemele de gestionare a informațiilor (ERP, CRM, SCM etc.)

* Tehnologiile digitale avansate se referă (cu titlu indicativ) la: Aplicații de inteligență artificială (IA), roboți, realitate virtuală/augmentată, aplicații CAD, IoT, senzori inteligenți, blockchain, imprimare 3D etc.

 

Progrese moderate 50-75 %

Întreprinderile aflate la acest nivel de maturitate tind să se afle într-un stadiu relativ avansat în ceea ce privește pregătirea digitală (adoptarea tehnologiilor digitale). Cel mai probabil, beneficiați deja de avantajele pe care le-ar putea oferi tehnologiile digitale tradiționale. Dispuneți de o infrastructură de conectivitate solidă și utilizați tehnologii și aplicații de internet, inclusiv pentru comunicarea clienților și/sau în scopuri de vânzare și marketing. Probabil că nu ați implementat pe deplin aplicații operaționale avansate sau integrate, cum ar fi ERP, CRM și SCM, dar cel mai probabil aveți în vedere realizarea acestui lucru în curând. 

Nu ați exploatat încă potențialul tehnologiilor digitale mai specializate sau avansate care ar putea oferi un avantaj competitiv real în ceea ce privește funcționarea producției/vânzărilor/marketingului/serviciilor pentru clienți. Soluțiile digitale sunt utilizate în principal în operațiunile interne, cum ar fi administrarea și gestionarea, precum și în comunicarea cu clienții și serviciile. Sunteți deja pe calea transformării digitale, dar ați putea accelera testarea și punerea în aplicare a unor tehnologii mai avansate pentru a elimina decalajul față de întreprinderile mai avansate din punct de vedere digital din sectorul, regiunea dumneavoastră și din afara acestuia. 

* Tehnologiile digitale tradiționale se referă la: infrastructura de conectivitate, site-ul web al societății, instrumentele online de comunicare cu clienții, chaturile/rețelele sociale/roboții de chat în direct pentru a comunica cu clienții, comerțul electronic (B2B, B2C), marketingul electronic (reclame online, platforme de comunicare socială pentru întreprinderi etc.), e-guvernarea, instrumentele de colaborare la distanță (de exemplu, telemunca, videoconferințele, învățarea virtuală etc.), portalul intranet, sistemele de gestionare a informațiilor (ERP, CRM, SCM etc.)

* Tehnologiile digitale avansate se referă (cu titlu indicativ) la: Aplicații de inteligență artificială (IA), roboți, realitate virtuală/augmentată, aplicații CAD, IoT, senzori inteligenți, blockchain, imprimare 3D etc.

 

Avansată 76-100 %

Întreprinderile aflate la acest nivel de maturitate tind să se afle într-un stadiu foarte avansat în ceea ce privește pregătirea digitală (adoptarea tehnologiilor digitale). Beneficiați de pe urma utilizării, practic, a majorității tehnologiilor digitale tradiționale disponibile în operațiunile dumneavoastră interne și externe. Soluțiile digitale sunt utilizate în majoritatea domeniilor de activitate – inclusiv administrație și management, marketing, achiziții publice, logistică, servicii pentru clienți etc. Aveți de sisteme integrate de gestionare a informațiilor, cum ar fi ERP, CRM, SCM. Este posibil să fi început să experimentați sau să implementați tehnologii digitale mai avansate în anumite domenii de activitate ale întreprinderii și explorați în mod activ modalități de a beneficia mai mult de pe urma acestora.

Sunteți destul de avansat în ceea ce privește utilizarea tehnologiilor digitale tradiționale și aveți, de asemenea, nivelul necesar de pregătire pentru a beneficia de avantajele punerii în aplicare a tehnologiilor digitale specializate și mai avansate. Acestea ar oferi un avantaj competitiv unic în cadrul operațiunilor dumneavoastră și v-ar apropia de concurenții cei mai avansați din Europa și din afara acesteia.

 * Tehnologiile digitale tradiționale se referă la: infrastructura de conectivitate, site-ul web al societății, instrumentele online de comunicare cu clienții, chaturile/rețelele sociale/roboții de chat în direct pentru a comunica cu clienții, comerțul electronic (B2B, B2C), marketingul electronic (reclame online, platforme de comunicare socială pentru întreprinderi etc.), e-guvernarea, instrumentele de colaborare la distanță (de exemplu, telemunca, videoconferințele, învățarea virtuală etc.), portalul intranet, sistemele de gestionare a informațiilor (ERP, CRM, SCM etc.)

* Tehnologiile digitale avansate se referă (cu titlu indicativ) la: Aplicații de inteligență artificială (IA), roboți, realitate virtuală/augmentată, aplicații CAD, IoT, senzori inteligenți, blockchain, imprimare 3D etc.

 

 1. Digitalizarea centrată pe factorul uman

Bază de 0-25 %

Întreprinderile aflate la acest nivel de maturitate tind să se afle într-un stadiu incipient în ceea ce privește digitalizarea centrată pe factorul uman (dezvoltarea competențelor pentru digitalizare). Potențialul îmbunătățirii competențelor digitale ale personalului ar trebui să devină mai clar la nivel de conducere și/sau operațional. Întreprinderea dumneavoastră ar putea începe prin efectuarea unei evaluări a competențelor digitale pentru personalul dumneavoastră, care ar urma să fie urmată de un plan concret de formare pentru recalificarea sau perfecționarea personalului. Ar trebui să aveți în vedere furnizarea mai multor instrumente de formare sau de învățare online personalului pentru a dobândi/spori competențele digitale. În prezent, competențele digitale ale personalului sunt de bază, iar locurile de muncă nu au fost încă reconcepute pentru era digitală. 

În această gamă există un enorm potențial neexploatat de a spori alfabetizarea digitală a angajaților dumneavoastră chiar și începând cu investiții limitate.

Medie 26-50 %

Întreprinderile aflate la acest nivel de maturitate tind să se afle încă într-un stadiu incipient în ceea ce privește digitalizarea centrată pe factorul uman (dezvoltarea competențelor pentru digitalizare). Este probabil ca conducerea dumneavoastră să fi realizat importanța și potențialul formării personalului în domeniul tehnologiilor digitale și să fi luat unele măsuri în această direcție. În etapa următoare, ați putea pune în aplicare un plan detaliat de formare pentru recalificarea sau perfecționarea personalului. Sunt oferite unele tutoriale online și alte opțiuni de autoînvățare pentru dobândirea/creșterea competențelor digitale – dar le puteți adapta mai bine la nevoile lor specifice și/sau la cerințele lor de formare. Ați putea combina formarea cu oportunități de experimentare și autonomie pentru a executa decizii sau pentru a inova. Ar trebui să oferiți oportunități de dezvoltare a carierei pentru angajații cu competențe digitale, reproiectând în același timp suficiente locuri de muncă pentru era digitală. Competențele digitale ale personalului ar trebui să corespundă celor necesare pentru modernizarea funcțiilor sale. 

Întreprinderea dumneavoastră are un mare potențial neexploatat de a elabora un plan de formare bazat pe planurile dumneavoastră de digitalizare pentru viitorul apropiat. De asemenea, ați putea beneficia de oportunități de finanțare conexe oferite de diferite programe pentru recalificarea și perfecționarea personalului dumneavoastră. Prin urmare, personalul instruit ar fi mai receptiv la introducerea de noi tehnologii digitale și ar sprijini mai mult schimbările care altfel ar crea teama de pierderi de locuri de muncă. Sporirea competențelor digitale v-ar oferi mediul necesar pentru a angaja personal IT avansat și pentru a le oferi un parcurs profesional. 

Progrese moderate 50-75 %

Întreprinderile aflate la acest nivel de maturitate tind să se afle într-un stadiu relativ avansat în ceea ce privește digitalizarea centrată pe factorul uman (dezvoltarea competențelor pentru digitalizare). Întreprinderea dumneavoastră a pus deja în aplicare un plan de formare pentru recalificarea/perfecționarea personalului, dar ați putea include tehnologii digitale mai avansate care să fie puse în aplicare în viitorul apropiat. Competențele/perfecționarea în domeniul tehnologiilor digitale reprezintă o prioritate, iar formarea în materie de competențe digitale este oferită angajaților – dar ar trebui să o adaptați întotdeauna la nevoile lor specifice și la cerințele de formare profesională. De asemenea, întreprinderea poate fi conștientă de oportunitățile de finanțare a formării pentru îmbunătățirea competențelor digitale ale personalului și poate beneficia de pe urma acestora.

Personalul este suficient de calificat pentru a-și desfășura activitatea prin mijloace digitale, dar îi puteți încuraja mai mult să experimenteze noi instrumente de executare a deciziilor sau de inovare. Personalul este implicat într-o anumită măsură în proiectarea și dezvoltarea digitalizării produselor/serviciilor/proceselor. Sunt disponibile oportunități de dezvoltare a carierei pentru angajații cu competențe digitale. Locurile de muncă au fost reconcepute pentru era digitală – inclusiv medii de lucru inovatoare/îmbunătățite din punct de vedere digital și pot fi sprijinite de un serviciu de sprijin digital. Competențele digitale ale personalului sunt în mod substanțial adecvate pentru funcțiile lor profesionale. 

Avansată 76-100 %

Întreprinderile aflate la acest nivel de maturitate tind să se afle într-un stadiu foarte avansat în ceea ce privește digitalizarea centrată pe factorul uman (dezvoltarea competențelor pentru digitalizare). Există un plan cuprinzător de formare pentru recalificarea sau perfecționarea personalului, care este executat/monitorizat în mod activ. Angajaților li se oferă frecvent și/sau în mod regulat formare cuprinzătoare în domeniul tehnologiilor avansate sau al competențelor digitale, adaptată nevoilor lor specifice și cerințelor de formare. Formarea este adesea combinată cu oportunități de experimentare și autonomie de a executa decizii sau de a inova. Sunt disponibile oportunități de dezvoltare a carierei pentru angajații cu competențe digitale. Personalul este implicat activ în strategia întreprinderii. Locurile de muncă au fost reconcepute pentru era digitală – inclusiv medii de lucru inovatoare/îmbunătățite din punct de vedere digital – sprijinite de un serviciu de sprijin digital. Competențele digitale ale personalului sunt avansate. 

 

 1. Gestionarea datelor

Bază de 0-25 %

Întreprinderile aflate la acest nivel de maturitate tind să se afle într-un stadiu incipient în ceea ce privește gestionarea datelor (stocare, organizare, acces, exploatare și securitatea datelor). Puteți începe prin instituirea unei politici/unui plan/unui set de măsuri în materie de date și prin planificarea tranziției datelor stocate pe suport de hârtie către date stocate digital. Deocamdată, doar câteva tipuri de documente sunt digitalizate, iar o cantitate mică de date este stocată digital. Această tranziție ar necesita un plan de securitate a datelor și un proces de securitate cibernetică, nu numai instrumente de securitate cibernetică de nivel de bază care sunt utilizate în prezent. 

Fiind într-o etapă atât de timpurie, întreprinderea dumneavoastră are un imens potențial neexploatat de a avansa în procesul de digitalizare prin crearea masei critice de date care ar oferi informații pentru diferitele domenii de activitate. Acest lucru ar trebui să meargă mână în mână cu punerea în aplicare a unor măsuri mai avansate de securitate a datelor pentru a se asigura că datele și informațiile importante sunt protejate în mod corespunzător.

Medie 26-50 %

Întreprinderile aflate la acest nivel de maturitate tind să se afle într-un stadiu incipient în ceea ce privește gestionarea datelor (stocarea, organizarea, accesul, exploatarea și securitatea datelor). Ar trebui să urmăriți îndeaproape o politică/un plan/un set de măsuri concrete de gestionare a datelor. Unele date sunt stocate într-o formă structurată digital – în principal pentru procesele administrative/financiare. Cu toate acestea, nivelul schimbului de date și al integrării între diferitele aplicații ar putea fi îmbunătățit. Datele nu sunt exploatate pe deplin pentru operațiunile comerciale și nu contribuie la luarea deciziilor la un nivel care ar putea aduce o schimbare. Există un nivel moderat de protecție a datelor cu instrumente generale de securitate cibernetică, dar nu și o politică de securitate cibernetică concretă și cuprinzătoare. 

Având în vedere această gamă, aveți un mare potențial neexplorat care ar putea fi exploatat prin instituirea unei strategii adecvate de gestionare a datelor, inclusiv în materie de securitate cibernetică. Investind mai multe resurse, ați putea beneficia de avantajele oferite de faptul că majoritatea datelor și proceselor întreprinderii sunt în format digital, integrate prin sisteme interoperabile și accesând date de la diferite dispozitive și locații. Datele structurate ar putea fi integrate în aplicațiile de analiză a datelor și ar putea furniza întreprinderii dumneavoastră informațiile necesare pentru a lua decizii comerciale importante și pentru a-și servi mai bine clienții. De asemenea, ați avea de câștigat de pe urma unei politici cuprinzătoare în materie de securitate cibernetică, cu măsuri care să protejeze întreprinderea și datele clienților săi împotriva amenințărilor cibernetice și cu planuri de urgență adecvate.

Progrese moderate 50-75 %

Societățile aflate la acest nivel de maturitate tind să se afle într-un stadiu relativ avansat în ceea ce privește gestionarea datelor (stocare, organizare, acces, exploatare și securitatea datelor). Ați pus deja în aplicare o politică/un plan/un set concret de măsuri de gestionare a datelor pentru a gestiona și a beneficia de datele dumneavoastră. Documentele și procesele sunt digitalizate în multe funcții și domenii operaționale ale întreprinderii. Majoritatea datelor sunt stocate într-o formă structurată digital și există un anumit grad de integrare și interoperabilitate a datelor între diferitele sisteme informatice. Considerați că analiza datelor este importantă pentru operațiunile comerciale și pentru luarea de decizii în cunoștință de cauză, ceea ce contribuie la optimizarea proceselor și la îmbunătățirea serviciilor pentru clienți. Aveți un plan de securitate cibernetică și ați identificat măsurile care trebuie luate în caz de urgență cibernetică. Există dispoziții privind crearea unor mecanisme de copiere a datelor și sensibilizarea personalului cu privire la importanța protecției împotriva amenințărilor cibernetice. Personalul are la dispoziție cursuri de formare și evenimente de sensibilizare pe tema securității cibernetice. 

Aflându-se în acest interval, aveți încă un mare potențial de a fi diseminat pentru întreprinderea dumneavoastră prin utilizarea mai intensă și mai bună a datelor. Ați putea îmbunătăți în continuare integrarea datelor și interoperabilitatea dintre sistemele care acoperă diferite domenii (producție, vânzări, marketing, resurse umane, servicii pentru clienți etc.), ceea ce v-ar ajuta să luați decizii la un nivel mai strategic. Puteți face datele dumneavoastră accesibile în timp real prin diferite dispozitive și locații, inclusiv pentru personalul propriu (de exemplu, munca la distanță). Atunci când vă modernizați capacitățile de gestionare a datelor, ar trebui să puneți în aplicare politici solide de securitate a datelor, planuri de urgență și planuri de continuitate a activității în cazul unor amenințări cibernetice grave.

Avansată 76-100 %

Întreprinderile aflate la acest nivel de maturitate tind să se afle într-un stadiu foarte avansat în ceea ce privește gestionarea datelor (stocare, organizare, acces, exploatare și securitatea datelor). Documentele și procesele sunt digitalizate în toate funcțiile și domeniile de activitate sau în majoritatea acestora – inclusiv în procesele administrative/financiare, relațiile cu clienții, procesele de producție sau de servicii și logistica. Toate datele sunt stocate într-o formă structurată digital. Colectarea și utilizarea datelor sunt esențiale pentru organizație. Marea majoritate a datelor societății sunt colectate și utilizate pentru toate procesele/operațiunile esențiale. 

Datele stau la baza majorității procesului decizional și optimizează majoritatea proceselor. Au fost puse în aplicare soluții/standarde pentru a facilita schimbul de date. Sunt prezente planuri de securitate cibernetică și sunt puse în aplicare politici și măsuri specifice de protejare a datelor întreprinderii împotriva amenințărilor cibernetice. Există un plan care acoperă toate datele interne și ale clienților și există politici de sprijin complete. Sensibilizarea personalului cu privire la amenințările cibernetice este ridicată și susținută prin formare. Există un plan de continuitate a activității în cazul unui eveniment catastrofal cauzat de un atac cibernetic.

 

 1. Automatizare &Informații

Bază de 0-25 %

Întreprinderile aflate la acest nivel de maturitate tind să se afle într-un stadiu incipient în ceea ce privește automatizarea și inteligența (facilitate prin mijloace digitale integrate în procesul comercial). Nicio sarcină nu este încă automatizată. Ia și automatizarea nu au sprijinit nicio activitate comercială, operațională sau comercială. 

Medie 26-50 %

Întreprinderile aflate la acest nivel de maturitate tind să se afle într-un stadiu incipient în ceea ce privește automatizarea și inteligența (facilitate prin mijloace digitale integrate în procesul comercial).

Automatizarea potențială prin mijloace digitale este utilizată parțial și ad-hoc în anumite sarcini – de obicei procese administrative. Ia și automatizarea nu au sprijinit activități comerciale sau operaționale. Adoptarea IA și automatizarea nu au condus încă la nicio creștere măsurabilă a productivității. 

Progrese moderate 50-75 %

Întreprinderile aflate la acest nivel de maturitate tind să se afle într-un stadiu relativ avansat în ceea ce privește automatizarea și inteligența (facilitate de mijloace digitale integrate în procesul comercial).

Unele sarcini pot fi parțial automatizate și sprijinite de IA – de obicei, procese administrative și financiare. Este posibil ca adoptarea IA și automatizarea să fi sprijinit activitățile comerciale, dar nu au fost aplicate pentru a îmbunătăți calitatea produselor și a serviciilor. Adoptarea IA și automatizarea au condus la unele creșteri măsurabile ale productivității.

Avansată 76-100 %

Întreprinderile aflate la acest nivel de maturitate tind să se afle într-un stadiu destul de avansat în ceea ce privește automatizarea și inteligența (facilitate prin mijloace digitale integrate în procesul comercial).

Unele sarcini sunt complet automatizate și sprijinite de IA – de obicei, procese administrative și financiare. Este posibil ca adoptarea IA și automatizarea să fi sprijinit activitățile de comercializare și să fi fost eventual aplicate pentru a îmbunătăți calitatea produselor și a serviciilor. Este posibil ca adoptarea IA și automatizarea să fi condus la creșterea productivității.

Dacă ați obținut un punctaj la limita superioară a intervalului, cel mai probabil ați beneficiat deja de adoptarea IA și a altor tipuri de automatizare la nivel de întreprindere, beneficiind de creșteri semnificative ale productivității și eficienței, precum și de reduceri ale deșeurilor și ale costurilor.

 

 1. Digitalizarea verde

Bază de 0-25 %

Întreprinderile aflate la acest nivel de maturitate tind să se afle într-un stadiu foarte incipient în ceea ce privește digitalizarea verde *. Întreprinderea dumneavoastră ar trebui să ia în considerare aspectele de mediu în opțiunile de digitalizare. Ați putea beneficia de utilizarea tehnologiei digitale pentru operațiuni comerciale durabile (cum ar fi modelul de afaceri, furnizarea de servicii, producția și fabricarea etc.). Tehnologiile digitale ar putea sprijini reducerea emisiilor și a poluării și gestionarea deșeurilor. Tehnologiile digitale ar putea sprijini utilizarea optimizată a materiilor prime și livrarea produselor către clienți. Soluțiile digitale ar putea fi utilizate pentru a reduce impactul organizației asupra mediului. Materialele/produsele utilizate de organizație ar putea fi trasabile. Energia ar putea fi obținută din surse durabile, în afara sau la fața locului. Procesele administrative ar putea deveni fără hârtie. Impactul asupra mediului în opțiunile și practicile digitale (echipamente informatice) ar trebui să fie luat în considerare într-o măsură mai mare. 

* Digitalizarea verde se referă la capacitatea unei întreprinderi de a realiza digitalizarea cu o abordare pe termen lung care își asumă responsabilitatea și se ocupă de protecția și durabilitatea resurselor naturale și a mediului (în cele din urmă, construind un avantaj competitiv din aceasta).

Medie 26-50 %

Întreprinderile aflate la acest nivel de maturitate tind să se afle într-un stadiu incipient în ceea ce privește digitalizarea verde *. Aspectele de mediu sunt uneori luate în considerare în opțiunile de digitalizare. Este posibil ca tehnologiile digitale să fi început să contribuie la operațiuni comerciale durabile (cum ar fi modelul de afaceri, furnizarea de servicii, producția și fabricarea etc.). Cu toate acestea, tehnologiile digitale ar putea sprijini în mod substanțial reducerea emisiilor și a poluării și gestionarea deșeurilor sau ar putea sprijini în mod activ utilizarea optimizată a materiilor prime și livrarea produselor către clienți. Cel mai probabil, soluțiile digitale nu sunt utilizate în mod activ pentru a reduce în mod substanțial impactul organizației asupra mediului. Materialele/produsele utilizate de organizație ar putea fi trasabile. Energia ar putea fi obținută din surse durabile, în afara sau la fața locului. Unele procese administrative sunt informatizate, dar nu toate. Impactul asupra mediului în alegerile și practicile digitale ar putea fi luat în considerare într-o mai mare măsură.

* Digitalizarea verde se referă la capacitatea unei întreprinderi de a realiza digitalizarea cu o abordare pe termen lung care își asumă responsabilitatea și se ocupă de protecția și durabilitatea resurselor naturale și a mediului (în cele din urmă, construind un avantaj competitiv din aceasta).

 

Progrese moderate 50-75 %

Întreprinderile aflate la acest nivel de maturitate tind să se afle într-un stadiu relativ avansat în ceea ce privește digitalizarea verde *. Aspectele de mediu sunt luate în considerare în multe opțiuni de digitalizare. Tehnologiile digitale pot contribui deja, într-o anumită măsură, la operațiuni comerciale durabile (cum ar fi modelul de afaceri, furnizarea de servicii, producția și fabricarea sau furnizarea de servicii). Tehnologiile digitale ar putea sprijini în mod mai substanțial reducerea generală a emisiilor și a poluării sau gestionarea deșeurilor. Tehnologiile digitale ar putea sprijini în mod mai substanțial utilizarea optimizată a materiilor prime, dar pot sprijini deja livrarea produselor către clienți. Soluțiile digitale ar putea contribui mai mult la reducerea impactului organizației asupra mediului. Materialele/produsele utilizate de organizație ar putea fi mai trasabile. Energia ar putea fi obținută din surse durabile, în afara sau la fața locului. Procesele administrative sunt, în cea mai mare parte, fără hârtie. Impactul asupra mediului în alegerile și practicile digitale este luat în considerare într-o măsură semnificativă.

* Digitalizarea verde se referă la capacitatea unei întreprinderi de a realiza digitalizarea cu o abordare pe termen lung care își asumă responsabilitatea și se ocupă de protecția și durabilitatea resurselor naturale și a mediului (în cele din urmă, construind un avantaj competitiv din aceasta).

 

Avansată 76-100 %

Întreprinderile aflate la acest nivel de maturitate tind să se afle într-un stadiu destul de avansat în ceea ce privește digitalizarea verde * Aspectele de mediu sunt luate în considerare în majoritatea opțiunilor de digitalizare – inclusiv achizițiile publice, consumul de energie și reutilizarea. Tehnologia digitală contribuie la operațiuni comerciale durabile (cum ar fi modelele de afaceri adoptate, ciclurile de viață ale produselor, proiectarea și procesele de producție a produselor sau furnizarea de servicii). Cel mai probabil, tehnologiile digitale sprijină reducerea emisiilor și a poluării și gestionarea deșeurilor. Cel mai probabil, tehnologiile digitale sprijină, de asemenea, utilizarea optimizată a materiilor prime și livrarea produselor către clienți. Soluțiile digitale sunt utilizate pentru a reduce în mod substanțial impactul organizației asupra mediului (inclusiv reducerea deșeurilor și îmbunătățirea eficienței energetice). Materialele/produsele utilizate de organizație pot fi urmărite în mare măsură chiar și în timp real. Energia provine în cea mai mare parte din surse durabile, în afara sau la fața locului. Toate procesele administrative sunt fără hârtie. Impactul asupra mediului în alegerile și practicile digitale este întotdeauna luat în considerare.

 

* Digitalizarea verde se referă la capacitatea unei întreprinderi de a realiza digitalizarea cu o abordare pe termen lung care își asumă responsabilitatea și se ocupă de protecția și durabilitatea resurselor naturale și a mediului (în cele din urmă, construind un avantaj competitiv din aceasta).

 

 

 

OSP

 

 1. Analiza generală a punctajului

Bază de 0-25 %

Vă mulțumim pentru timpul și efortul de a completa chestionarul DMA pentru OSP!

Punctajul dumneavoastră mediu arată că organizația dumneavoastră se află la începutul procesului său de transformare digitală și ar putea beneficia cu siguranță de beneficii semnificative chiar și de investițiile limitate în tehnologii și competențe digitale pentru a îmbunătăți operațiunile și furnizarea de servicii publice. Investițiile dumneavoastră în tehnologiile digitale sunt încă la limita inferioară și acoperă în cea mai mare parte sarcini administrative. Acesta ar putea fi momentul potrivit pentru ca organizația dumneavoastră să planifice și să aloce resurse pentru soluții mai avansate. Utilizați unele tehnologii de bază pentru operațiunile dumneavoastră de zi cu zi, dar ați putea beneficia de pe urma tehnologiilor mai recente bazate pe internet (servicii publice digitale, achiziții publice electronice etc.) și a altor tehnologii mai avansate (de exemplu, IA). 

De asemenea, ați putea acorda prioritate formării personalului, angajării de profesioniști specializați în domeniul IT și implicării și pregătirii active a personalului dumneavoastră pentru adoptarea de noi soluții digitale care ar putea schimba modul în care sunt îndeplinite sarcinile în prezent. Ați obține multe beneficii prin adoptarea și punerea în aplicare a unei strategii globale privind datele, care să includă securitatea datelor, care să vă ofere capacități sporite de analiză a datelor și să sprijine procesul decizional. Tehnologiile TIC ar putea fi, de asemenea, adoptate pentru a ajuta organizația dumneavoastră să devină mai interoperabilă. De asemenea, mai sustenabile în operațiunile sale (reducerea amprentei de mediu), în timp ce ați putea acorda prioritate selecției de produse digitale ecologice (echipamente informatice). 

În cazul dumneavoastră, există un imens potențial neexploatat. Experimentarea și adoptarea mai multor tehnologii digitale ar putea stimula imediat eficiența organizațiilor dumneavoastră și calitatea serviciilor pe care le oferiți cetățenilor/întreprinderilor. 

Acest punctaj este calculat ca medie din punctajele pe care le-ați obținut pentru cele șase dimensiuni ale chestionarului DMA pe care l-ați transmis: I) Strategia privind întreprinderile digitale &Investiții (ii) maturitatea digitală (iii) digitalizarea centrată pe factorul uman (iv) gestionarea datelor &Securitate v) interoperabilitatea și vi) digitalizarea verde. Vă încurajăm să citiți cu atenție interpretarea punctajelor fiecăreia dintre cele șase dimensiuni, cu observații și sugestii relevante privind statutul dumneavoastră actual în fiecare dintre acestea și potențialul neexplorat pe care l-ați putea aborda cu ajutorul unui EDIH.

 

 

Medie 26-50 %

Vă mulțumim pentru timpul și efortul de a completa chestionarul DMA pentru OSP!

Punctajul dumneavoastră mediu arată că organizația dumneavoastră a atins deja un nivel mediu de maturitate digitală, însă se mai pot aduce îmbunătățiri. Ați putea obține beneficii semnificative din investițiile suplimentare în tehnologii și competențe digitale pentru a îmbunătăți operațiunile și serviciile dumneavoastră pentru cetățeni/întreprinderi. Investițiile dumneavoastră actuale în tehnologiile digitale acoperă o serie de operațiuni interne de bază, în timp ce ați putea să vă pregătiți mai mult (în ceea ce privește planurile și resursele) pentru a răspunde unor soluții mai avansate. Utilizați o serie de tehnologii de bază pentru operațiunile dumneavoastră, dar ați putea beneficia mai mult de pe urma adoptării unor tehnologii mai avansate (sisteme de gestionare a informațiilor, ERP, servicii publice digitale, achiziții publice electronice etc.) și a altor tehnologii mai disruptive (de exemplu, IA). 

Personalul dumneavoastră are un nivel mediu de competențe digitale; cu toate acestea, pentru a avansa în transformarea digitală, ați avea nevoie de o formare bine planificată și executată a personalului, precum și de profesioniști specializați în domeniul IT pentru a vă sprijini. Conducerea și personalul ar trebui să primească încurajările necesare pentru a se implica pe deplin și a sprijini adoptarea de noi soluții digitale, fără a se teme de schimbările pe care le-ar aduce acest lucru. Este posibil să aveți deja multe informații în format digital, dar ați putea să vă concentrați pe o strategie cuprinzătoare în materie de date, inclusiv pe securitatea datelor, care să vă ofere capacități sporite de analiză a datelor și să sprijine procesul decizional la nivel înalt. Ați putea adopta mai multe tehnologii TIC pentru a ajuta organizația dumneavoastră să devină mai durabilă în operațiunile sale (reducerea amprentei de mediu), în timp ce ați putea acorda prioritate selecției de produse digitale ecologice (echipamente informatice). 

Îmbunătățirea maturității digitale a organizației dumneavoastră ar putea să vă apropie de organizațiile mai mature din punct de vedere digital și să sporească eficiența și satisfacția cetățenilor/întreprinderilor cu care interacționați zilnic.

Acest punctaj este calculat ca medie din punctajele pe care le-ați obținut pentru cele șase dimensiuni ale chestionarului DMA pe care l-ați transmis: I) Strategia digitală &Investiții (ii) maturitatea digitală (iii) digitalizarea centrată pe factorul uman (iv) gestionarea datelor &Securitate v) interoperabilitatea și vi) digitalizarea verde. Vă încurajăm să citiți cu atenție interpretarea punctajelor fiecăreia dintre cele șase dimensiuni, cu observații și sugestii relevante privind statutul dumneavoastră actual în fiecare dintre acestea și potențialul neexplorat pe care l-ați putea aborda cu ajutorul unui EDIH.

 

 

Progrese moderate 50-75 %

Vă mulțumim pentru timpul și efortul de a completa chestionarul DMA pentru OSP!

Punctajul dumneavoastră mediu arată că organizația dumneavoastră se află deja într-un stadiu relativ avansat al procesului său de transformare digitală. Aceasta înseamnă că organizația dumneavoastră profită deja de pe urma utilizării tehnologiilor digitale – atât cele tradiționale, cât și unele avansate (într-o măsură mai mică). Chiar dacă vă aflați deja pe calea transformării digitale, ați putea îmbunătăți și mai mult operațiunile interne/externe, reziliența și durabilitatea prin investiții mai bine orientate în tehnologiile și competențele digitale. Investițiile dumneavoastră actuale în tehnologiile digitale acoperă o gamă largă de operațiuni, dar există încă loc pentru a vă spori nivelul de pregătire (în ceea ce privește planurile și resursele) pentru a putea răspunde unor soluții mai sofisticate. În prezent, utilizați majoritatea tehnologiilor de bază disponibile pentru operațiunile dumneavoastră, dar există încă un mare potențial neexploatat prin adoptarea unor tehnologii mai avansate, inclusiv a celor mai disruptive (și anume IA). 

Personalul dumneavoastră are un nivel sporit de competențe digitale; cu toate acestea, pentru a avansa în transformarea digitală, aveți nevoie de un program de formare a personalului bine planificat și executat, precum și de profesioniști specializați în domeniul IT pentru a vă sprijini. Toate nivelurile de conducere și de personal ar trebui să primească în continuare încurajările necesare pentru a se implica pe deplin și a sprijini adoptarea unor soluții digitale mai avansate, fără a se teme de schimbările pe care le-ar aduce acest lucru. Capacitățile dumneavoastră de gestionare a datelor și securitatea datelor sunt avansate și ați atins un anumit nivel de interoperabilitate, dar ați putea beneficia și de tehnologiile digitale care ar aduce informațiile necesare și integrarea de care aveți nevoie pentru a furniza servicii de primă clasă cetățenilor și întreprinderilor. Mai multe tehnologii TIC ar putea, de asemenea, să ajute organizația dumneavoastră să devină mai durabilă în operațiunile sale (reducând amprenta de mediu), în timp ce ați putea totuși să acordați prioritate selectării și utilizării produselor digitale ecologice (echipamente informatice). 

Noile investiții în digitalizare ar aduce maturitatea digitală a organizației dumneavoastră la un nou nivel mai avansat și ar spori satisfacția cetățenilor/întreprinderilor cu care interacționați zilnic.

Acest punctaj este calculat ca medie din punctajele pe care le-ați obținut pentru cele șase dimensiuni ale chestionarului DMA pe care l-ați transmis: I) Strategia digitală &Investiții (ii) maturitatea digitală (iii) digitalizarea centrată pe factorul uman (iv) gestionarea datelor &Securitate v) interoperabilitatea și vi) digitalizarea verde. Vă încurajăm să citiți cu atenție interpretarea punctajelor fiecăreia dintre cele șase dimensiuni, cu observații și sugestii relevante privind statutul dumneavoastră actual în fiecare dintre acestea și potențialul neexplorat pe care l-ați putea aborda cu ajutorul unui EDIH.

 

 

Avansată 76-100 %

Vă mulțumim pentru timpul și efortul de a completa chestionarul DMA pentru OSP!

Punctajul dumneavoastră mediu arată că organizația dumneavoastră se află într-un stadiu destul de avansat al procesului său de transformare digitală. Aceasta înseamnă că sunteți deja un pionier, iar organizația dumneavoastră valorifică de ceva timp beneficiile utilizării tehnologiilor digitale. În prezent, utilizați atât tehnologii tradiționale, cât și tehnologii mai avansate pentru diferitele aspecte ale operațiunilor dumneavoastră. Cetățenii și întreprinderile care interacționează zilnic cu dumneavoastră beneficiază de servicii digitale bune, rapide și interoperabile, iar procesele sunt finalizate în cea mai mare parte online. Chiar dacă sunteți deja în stadiu avansat, ați putea să vă îmbunătățiți în continuare în domenii precum sustenabilitatea și eficiența, experimentarea/punerea în aplicare a tehnologiilor digitale mai noi și mai perturbatoare. 

Noi investiții mai bine orientate în digitalizarea avansată v-ar ajuta să ajungeți la maturitatea digitală a unei organizații publice foarte moderne.

Acest punctaj este calculat ca medie din punctajele pe care le-ați obținut pentru cele șase dimensiuni ale chestionarului DMA pe care l-ați transmis: I) Strategia digitală &Investiții (ii) maturitatea digitală (iii) digitalizarea centrată pe factorul uman (iv) gestionarea datelor &Securitate v) interoperabilitatea și vi) digitalizarea verde. Vă încurajăm să citiți cu atenție interpretarea punctajelor fiecăreia dintre cele șase dimensiuni, cu observații și sugestii relevante privind statutul dumneavoastră actual în fiecare dintre acestea și potențialul neexplorat pe care l-ați putea aborda cu ajutorul unui EDIH.

 

 1. Analiza punctajului pe dimensiuni
 2. Strategia digitală &Investiții

Bază de 0-25 %

Organizațiile din sectorul public de la acest nivel de maturitate tind să se afle într-un stadiu incipient în ceea ce privește strategia digitală și investițiile pentru digitalizare. Aceasta înseamnă că există o oportunitate semnificativă de îmbunătățire.

Pentru a îmbunătăți nivelul de digitalizare, ați putea începe prin definirea unui plan clar și prin identificarea mijloacelor financiare de sprijinire a acesteia. Investițiile inițiale în tehnologiile digitale pentru modernizarea parțială a organizației dumneavoastră reprezintă un prim pas bun. De asemenea, ați putea beneficia de automatizarea unor părți importante ale operațiunilor dumneavoastră, cum ar fi procesele interne/externe, serviciile publice digitale, resursele financiare/resursele umane etc. De asemenea, ați putea obține avantaje prin utilizarea unor tehnologii digitale mai avansate în domenii precum achizițiile publice electronice, securitatea și durabilitatea avansate.

În ceea ce privește planificarea strategică, este posibil să fi identificat unele dintre ele, dar există multe alte oportunități de digitalizare care ar putea servi obiectivelor organizației dumneavoastră. Ar trebui să alocați un buget pentru a vă îmbunătăți infrastructura informatică și pentru a vă asigura angajamentul politic și de gestionare pentru a beneficia pe deplin de acestea. Modificările organizaționale și de proces necesare pentru digitalizarea organizației dumneavoastră ar putea necesita, de asemenea, recrutarea unei echipe IT mai puternice.

 

Medie 26-50 %

Organizațiile din sectorul public aflate la acest nivel de maturitate tind să se afle încă într-un stadiu incipient în ceea ce privește strategia digitală și investițiile pentru digitalizare. Aceasta înseamnă că există un mare potențial de îmbunătățire. Dispuneți de un plan inițial de digitalizare, iar liderii dumneavoastră politici și/sau personalul de conducere de nivel superior sunt receptivi, dar este nevoie de mai mult angajament pentru o digitalizare sporită, pentru a beneficia de avantajele unei organizații digitale.

 Este posibil să fi investit într-o anumită măsură în tehnologii digitale într-o serie de domenii operaționale pentru a moderniza organizația dumneavoastră în ceea ce privește operațiunile interne și externe, serviciile publice digitale, finanțele/administrația/resursele umane etc. Ar putea beneficia și mai mult prin introducerea de tehnologii care v-ar ajuta să fiți mai eficient, de exemplu, în ceea ce privește achizițiile și achizițiile publice, planificarea și execuția proiectelor, precum și în diferitele etape ale ciclului de viață al elaborării politicilor. Dispuneți de o infrastructură informatică pentru a sprijini un nivel mediu de digitalizare și aveți personal calificat în domeniul informatic, deși într-o măsură limitată. 

Cu toate acestea, ați putea spori importanța strategică a digitalizării pentru organizația dumneavoastră. Ar trebui să alocați mai mult buget pentru a vă îmbunătăți infrastructura informatică și pentru a asigura angajamentul conducerii și al personalului de a beneficia pe deplin de acestea. Modificările organizaționale și de proces necesare pentru digitalizarea întreprinderii dumneavoastră ar putea necesita, de asemenea, recrutarea unui număr mai mare de personal IT și a unor profiluri de specialiști în domeniul digital.

 

Progrese moderate 50-75 %

Organizațiile din sectorul public de la acest nivel de maturitate tind să se afle într-un stadiu relativ avansat în ceea ce privește strategia digitală și investițiile pentru digitalizare. Sunteți conștient de beneficiile concrete pe care organizația dumneavoastră le-ar putea obține din digitalizare și din e-guvernare și ați investit deja într-o anumită măsură în tehnologiile digitale, în timp ce intenționați să investiți mai mult. Dispuneți de un plan de digitalizare și ați alocat resurse pentru a-l sprijini. 

Investițiile în tehnologiile digitale au fost realizate în ultimii ani sau sunt planificate pentru majoritatea domeniilor operaționale, cum ar fi operațiunile interne/externe, furnizarea de servicii publice digitale, finanțarea/resursele umane/achizițiile și procesele legate de elaborarea politicilor. Cu toate acestea, ați putea îmbunătăți mai mult eficiența generală a organizației dumneavoastră prin digitalizare. Puteți îmbunătăți și mai mult calitatea serviciilor dumneavoastră pentru cetățeni/întreprinderi prin digitalizare. Planul dumneavoastră de digitalizare trebuie să fie pus în aplicare cu fermitate, iar investițiile planificate în viitorul apropiat să fie concretizate. Liderii politici și cadrele de conducere de nivel superior sunt într-o oarecare măsură pregătite sau pregătite să conducă schimbările organizaționale și de proces necesare pentru a sprijini digitalizarea. Personalul IT ar putea juca un rol mai important în procesul decizional privind digitalizarea. Recrutarea de profiluri de specialiști în domeniul digital vă va ajuta să sprijiniți un nivel mai ridicat de digitalizare. În viitorul apropiat, ați putea lua în considerare utilizarea unui proces de elaborare a politicilor bazat într-o mai mare măsură pe dimensiunea digitală și pe utilizarea intensivă a datelor. 

 

Avansată 76-100 %

Organizațiile din sectorul public de la acest nivel de maturitate tind să se afle într-un stadiu destul de avansat în ceea ce privește strategia digitală și investițiile pentru digitalizare. Digitalizarea a fost deja o prioritate pentru organizația dumneavoastră și sunteți pe deplin conștient de beneficiile concrete pe care organizația dumneavoastră le-ar putea obține din aceasta. Ați investit deja pe scară largă în tehnologiile digitale și aveți planuri pentru investiții suplimentare. Urmați un plan clar de digitalizare și ați alocat resursele necesare (oameni și buget) pentru a-l sprijini. Organizația dumneavoastră funcționează deja ca o organizație de administrare digitală, dar există încă domenii în care se pot aduce îmbunătățiri.

Investițiile semnificative în digitalizare au contribuit deja la transformarea organizației dumneavoastră într-o administrație publică modernă. Cetățenii și întreprinderile care interacționează cu organizația dumneavoastră beneficiază de facilitățile de e-guvernare pe care le oferiți. Conducerea politică și cadrele de conducere de nivel superior se angajează să conducă în continuare schimbările organizaționale și de proces necesare pentru a sprijini nivelurile ridicate de digitalizare. Personalul IT contribuie la procesele decizionale privind digitalizarea. Profilurile digitale de specialiști au fost recrutate în funcție de necesități. Personalul este suficient de calificat din punct de vedere digital. Au fost utilizate multe procese bazate pe tehnologia digitală și cu un consum intensiv de date. 

Ați putea beneficia mai mult de pe urma implementării unor tehnologii mai specializate, cum ar fi inteligența artificială, analiza avansată a datelor, procesul digital de elaborare a politicilor și multe altele.

 

 

 1. Maturitatea digitală

Bază de 0-25 %

Organizațiile din sectorul public aflate la acest nivel de maturitate tind să se afle într-un stadiu foarte incipient în ceea ce privește pregătirea digitală (adoptarea tehnologiilor digitale). Este posibil să utilizați deja un număr mic de tehnologii digitale de bază, dar cu aplicații foarte limitate în operațiunile dumneavoastră (interne și externe). Există un mare potențial neexplorat pentru organizația dumneavoastră de a crește productivitatea internă și de a deservi mai bine cetățenii și întreprinderile cu care interacționați prin adoptarea mai multor tehnologii digitale – atât tradiționale, cât și mai avansate. 

Organizația dumneavoastră ar avea multe beneficii dacă intenționați să implementați o serie de tehnologii digitale. Acestea ar putea (cu titlu indicativ) să îmbunătățească eficiența organizației dumneavoastră (sisteme de gestionare a informațiilor, ERP), să sporească satisfacția cetățenilor/întreprinderilor (portaluri, instrumente online de comunicare, chat în direct, rețele sociale), să ofere servicii electronice complete (instrumente de furnizare de servicii online), să îmbunătățească competențele personalului/să sporească satisfacția și păstrarea personalului (colaborarea la distanță între întreprinderi, munca la distanță, învățarea virtuală etc.).

* Tehnologiile digitale tradiționale se referă la infrastructura de conectivitate, site-ul web al organizațiilor, formularele și forumurile online de comunicare cu cetățenii/întreprinderile, chaturile în direct/rețelele sociale/roboții de chat pentru a comunica cu cetățenii/întreprinderile, instrumentele de colaborare la distanță (de exemplu, telemunca, videoconferințele, învățarea virtuală etc.), portalul intranet, sistemele de gestionare a informațiilor (ERP, CRM, SCM etc.), instrumentele pentru serviciile publice digitale și instrumentele de achiziții publice.

* Tehnologiile digitale avansate se referă (cu titlu indicativ) la: Aplicații de inteligență artificială (IA), tehnologii avansate de comunicare (de exemplu, 5G), infrastructuri de calcul avansate (cloud sau calcul la margine), tehnologia blockchain, soluții de identitate digitală și de securitate, internetul obiectelor, dispozitive inteligente etc.

 

 

Medie 26-50 %

Organizațiile din sectorul public aflate la acest nivel de maturitate tind să se afle într-un stadiu incipient în ceea ce privește pregătirea digitală (adoptarea tehnologiilor digitale). În organizația dumneavoastră, utilizați unele dintre tehnologiile digitale tradiționale, dar nu toate. Soluțiile digitale sunt utilizate în mai multe dintre operațiunile dumneavoastră – în principal în administrație și în sarcinile cotidiene. Puteți beneficia deja de avantajele pe care tehnologiile digitale le-ar putea oferi în domenii precum operațiunile dumneavoastră de zi cu zi în domeniul gestionării resurselor umane și al gestiunii financiare. 

Organizația dumneavoastră ar avea mai mult de câștigat dacă aveți în vedere punerea în aplicare a unei serii de tehnologii digitale pentru a spori eficiența proceselor dumneavoastră interne și externe (și anume fluxurile de lucru, comunicarea cu cetățenii/întreprinderile, furnizarea de servicii publice digitale etc.). De asemenea, le-ați putea utiliza pentru a integra și a accelera procesele dumneavoastră (de exemplu, sisteme de gestionare a informațiilor, ERP, achiziții publice electronice), pentru a îmbunătăți competențele personalului/pentru a spori satisfacția și păstrarea personalului (colaborare la distanță între întreprinderi, munca la distanță, învățarea virtuală etc.) și, în general, pentru a vă accelera tranziția către o organizație digitală. 

* Tehnologiile digitale tradiționale se referă la infrastructura de conectivitate, site-ul web al organizațiilor, formularele și forumurile online de comunicare cu cetățenii/întreprinderile, chaturile în direct/rețelele sociale/roboții de chat pentru a comunica cu cetățenii/întreprinderile, instrumentele de colaborare la distanță (de exemplu, telemunca, videoconferințele, învățarea virtuală etc.), portalul intranet, sistemele de gestionare a informațiilor (ERP, CRM, SCM etc.), instrumentele pentru serviciile publice digitale și instrumentele de achiziții publice.

* Tehnologiile digitale avansate se referă (cu titlu indicativ) la: Aplicații de inteligență artificială (IA), tehnologii avansate de comunicare (de exemplu, 5G), infrastructuri de calcul avansate (cloud sau calcul la margine), tehnologia blockchain, soluții de identitate digitală și de securitate, internetul obiectelor, dispozitive inteligente etc.

 

 

Progrese moderate 50-75 %

Organizațiile din sectorul public aflate la acest nivel de maturitate tind să se afle într-un stadiu relativ avansat în ceea ce privește pregătirea digitală (adoptarea tehnologiilor digitale). Cel mai probabil, beneficiați deja de avantajele pe care le-ar putea oferi tehnologiile digitale tradiționale. Dispuneți de o infrastructură de conectivitate fiabilă și utilizați tehnologii și aplicații de internet, inclusiv pentru interacțiunile cu cetățenii/întreprinderile. 

Furnizați o serie de servicii publice digitale, dar ați putea să digitalizați complet interacțiunile dintre utilizatori și să evitați procesele fizice care necesită mult timp. Ați putea beneficia de aplicații avansate sau integrate pe deplin implementate, cum ar fi sistemele de gestionare a informațiilor, ERP sau achizițiile publice electronice.  Nu ați exploatat încă potențialul tehnologiilor digitale mai specializate sau avansate care ar putea spori în mod semnificativ eficiența proceselor dumneavoastră interne și externe și care v-ar putea ajuta să răspundeți mai bine și mai rapid la nevoile utilizatorilor dumneavoastră finali. Sunteți pe calea cea bună, dar v-ați putea accelera tranziția către o adevărată organizație digitală modernă. 

* Tehnologiile digitale tradiționale se referă la infrastructura de conectivitate, site-ul web al organizațiilor, formularele și forumurile online de comunicare cu cetățenii/întreprinderile, chaturile în direct/rețelele sociale/roboții de chat pentru a comunica cu cetățenii/întreprinderile, instrumentele de colaborare la distanță (de exemplu, telemunca, videoconferințele, învățarea virtuală etc.), portalul intranet, sistemele de gestionare a informațiilor (ERP, CRM, SCM etc.), instrumentele pentru serviciile publice digitale și instrumentele de achiziții publice.

* Tehnologiile digitale avansate se referă (cu titlu indicativ) la: Aplicații de inteligență artificială (IA), tehnologii avansate de comunicare (de exemplu, 5G), infrastructuri de calcul avansate (cloud sau calcul la margine), tehnologia blockchain, soluții de identitate digitală și de securitate, internetul obiectelor, dispozitive inteligente etc.

 

Avansată 76-100 %

Organizațiile din sectorul public aflate la acest nivel de maturitate tind să se afle într-un stadiu foarte avansat în ceea ce privește pregătirea digitală (adoptarea tehnologiilor digitale). Beneficiați de pe urma utilizării, practic, a majorității tehnologiilor digitale tradiționale disponibile în operațiunile dumneavoastră interne și externe. Soluțiile digitale sunt utilizate în majoritatea operațiunilor dumneavoastră interne/externe – inclusiv administrarea și gestionarea, furnizarea de servicii publice digitale complete, achizițiile publice electronice etc. Beneficiați de sisteme integrate de gestionare a informațiilor, cum ar fi ERP, care vă conectează operațiunile. 

Este posibil să fi început să experimentați sau să implementați tehnologii digitale mai avansate în domenii specifice ale organizației dumneavoastră și explorați în mod activ modalități de a beneficia mai mult de pe urma acestora. Sunteți destul de avansat în ceea ce privește utilizarea tehnologiilor digitale tradiționale și aveți, de asemenea, nivelul necesar de pregătire pentru a beneficia de avantajele implementării unor tehnologii digitale mai specializate și mai avansate. Acestea ar spori nivelul de guvernare digitală al organizațiilor dumneavoastră și l-ar transforma într-o organizație bazată în totalitate pe date. 

 

* Tehnologiile digitale tradiționale se referă la infrastructura de conectivitate, site-ul web al organizațiilor, formularele și forumurile online de comunicare cu cetățenii/întreprinderile, chaturile în direct/rețelele sociale/roboții de chat pentru a comunica cu cetățenii/întreprinderile, instrumentele de colaborare la distanță (de exemplu, telemunca, videoconferințele, învățarea virtuală etc.), portalul intranet, sistemele de gestionare a informațiilor (ERP, CRM, SCM etc.), instrumentele pentru serviciile publice digitale și instrumentele de achiziții publice.

* Tehnologiile digitale avansate se referă (cu titlu indicativ) la: Aplicații de inteligență artificială (IA), tehnologii avansate de comunicare (de exemplu, 5G), infrastructuri de calcul avansate (cloud sau calcul la margine), tehnologia blockchain, soluții de identitate digitală și de securitate, internetul obiectelor, dispozitive inteligente etc.

 

 

 1. Digitalizarea centrată pe factorul uman

Bază de 0-25 %

Organizațiile din sectorul public de la acest nivel de maturitate tind să se afle într-un stadiu incipient în ceea ce privește digitalizarea centrată pe factorul uman (dezvoltarea competențelor pentru digitalizare). Potențialul îmbunătățirii competențelor digitale ale personalului ar trebui să devină mai clar la nivel politic, de conducere și/sau operațional. Organizația dumneavoastră ar putea începe prin efectuarea unei evaluări a competențelor digitale pentru personalul dumneavoastră, care ar urma să fie urmată de un plan concret de formare pentru recalificarea sau perfecționarea personalului. Ar trebui să aveți în vedere furnizarea mai multor instrumente de formare sau de învățare online personalului pentru a dobândi/spori competențele digitale. Competențele digitale ale personalului sunt de bază, iar locurile de muncă nu au fost încă reconcepute pentru era digitală. 

În această gamă există un enorm potențial neexploatat de a spori alfabetizarea digitală a angajaților dumneavoastră chiar și începând cu investiții limitate.

Medie 26-50 %

Organizațiile din sectorul public aflate la acest nivel de maturitate tind să se afle încă într-un stadiu incipient în ceea ce privește digitalizarea centrată pe factorul uman (dezvoltarea competențelor pentru digitalizare). Este probabil ca conducerea dumneavoastră politică/managerială să fi realizat importanța și potențialul formării personalului dumneavoastră în domeniul tehnologiilor digitale și este posibil să fi luat unele măsuri în această direcție. În etapa următoare, ați putea pune în aplicare un plan detaliat de formare pentru recalificarea sau perfecționarea personalului. Personalul poate avea acces la unele tutoriale online și la alte opțiuni de autoînvățare pentru a dobândi/spori competențele digitale, dar le puteți adapta mai bine la nevoile lor specifice și/sau la cerințele lor de formare. Ați putea combina formarea cu oportunități de experimentare și autonomie pentru a executa decizii sau pentru a inova. Ar trebui să oferiți oportunități de dezvoltare a carierei pentru angajații cu competențe digitale, reproiectând în același timp suficiente locuri de muncă pentru era digitală. Competențele digitale ale personalului ar trebui să corespundă celor necesare pentru modernizarea funcțiilor sale. 

Există un mare potențial neexploatat pentru ca organizația dumneavoastră să elaboreze un plan de formare bazat pe planurile dumneavoastră de digitalizare pentru viitorul apropiat. De asemenea, ați putea beneficia de oportunități de finanțare conexe oferite de diferite programe pentru recalificarea și perfecționarea personalului dumneavoastră. Prin urmare, personalul instruit ar fi mai receptiv la introducerea de noi tehnologii digitale și ar sprijini mai mult schimbările care altfel ar crea teama de pierderi de locuri de muncă. Sporirea competențelor digitale ale personalului v-ar oferi mediul necesar pentru a angaja personal IT avansat și pentru a le oferi un parcurs profesional. 

Progrese moderate 50-75 %

Organizațiile din sectorul public de la acest nivel de maturitate tind să se afle într-un stadiu relativ avansat în ceea ce privește digitalizarea centrată pe factorul uman (dezvoltarea competențelor pentru digitalizare). Organizația dumneavoastră a pus deja în aplicare un plan de formare pentru recalificarea/perfecționarea personalului, dar ați putea include tehnologii digitale mai avansate care să fie puse în aplicare în viitorul apropiat. Competențele/perfecționarea în domeniul tehnologiilor digitale reprezintă o prioritate, iar formarea în materie de competențe digitale este oferită angajaților – dar ar trebui să o adaptați întotdeauna la nevoile lor specifice și la cerințele de formare profesională. De asemenea, organizația poate fi conștientă de oportunitățile de finanțare a formării pentru îmbunătățirea competențelor digitale ale personalului și poate beneficia de pe urma acestora. 

Personalul este suficient de calificat pentru a-și desfășura activitatea prin mijloace digitale, dar îi puteți încuraja mai mult să experimenteze noi instrumente de executare a deciziilor sau de inovare. Personalul este implicat într-o anumită măsură în conceperea și dezvoltarea serviciilor publice sau a digitalizării proceselor. Este probabil să fie disponibile oportunități de dezvoltare a carierei pentru angajații cu competențe digitale. Locurile de muncă au fost reconcepute pentru era digitală – inclusiv medii de lucru inovatoare/îmbunătățite din punct de vedere digital și pot fi sprijinite de un serviciu de sprijin digital. Competențele digitale ale personalului sunt în mod substanțial adecvate pentru funcțiile lor profesionale. 

 

Avansată 76-100 %

Organizațiile din sectorul public de la acest nivel de maturitate tind să se afle într-un stadiu foarte avansat în ceea ce privește digitalizarea centrată pe factorul uman (dezvoltarea competențelor pentru digitalizare). Există un plan cuprinzător de formare pentru recalificarea sau perfecționarea personalului, care este executat/monitorizat în mod activ. Angajaților li se oferă frecvent și în mod regulat cursuri cuprinzătoare de formare în domeniul tehnologiilor avansate sau al competențelor digitale, adaptate la nevoile lor specifice și la cerințele lor de formare. Formarea este adesea combinată cu oportunități de experimentare și autonomie de a executa decizii sau de a inova. Sunt disponibile oportunități de dezvoltare a carierei pentru angajații cu competențe digitale. Personalul este implicat activ în strategia organizației. Locurile de muncă au fost reconcepute pentru era digitală – inclusiv medii de lucru inovatoare/îmbunătățite din punct de vedere digital – sprijinite de un serviciu de sprijin digital. Competențele digitale ale personalului sunt avansate. 

 

 1. Gestionarea datelor &Securitate

Bază de 0-25 %

Organizațiile din sectorul public aflate la acest nivel de maturitate tind să se afle într-un stadiu incipient în ceea ce privește gestionarea și securitatea datelor (stocare, organizare, acces, exploatare și securitatea datelor). Puteți începe prin instituirea unei politici/unui plan/unui set de măsuri în materie de date și prin planificarea tranziției datelor stocate pe suport de hârtie către date stocate digital. Deocamdată, doar câteva tipuri de documente sunt digitalizate și puține date sunt stocate digital. Această tranziție ar necesita un plan de securitate a datelor și un proces de securitate cibernetică care să depășească instrumentele de securitate cibernetică de nivel de bază utilizate în prezent. 

Fiind într-o etapă atât de timpurie, organizația dumneavoastră are un imens potențial neexploatat de a avansa în procesul de digitalizare prin crearea masei critice de date care ar oferi informații pentru diferitele domenii de activitate. Acest lucru ar trebui să meargă mână în mână cu punerea în aplicare a unor măsuri mai avansate de securitate a datelor pentru a se asigura că datele și informațiile importante sunt protejate în mod corespunzător.

 

Medie 26-50 %

Organizațiile din sectorul public aflate la acest nivel de maturitate tind să se afle într-un stadiu incipient în ceea ce privește gestionarea și securitatea datelor (stocare, organizare, acces, exploatare și securitatea datelor). Cel mai probabil, nu există o politică/un plan/un set concret de măsuri de gestionare a datelor disponibile sau se află încă într-un stadiu incipient. Documentele și procesele sunt digitalizate în anumite domenii și operațiuni. Unele date sunt stocate într-o formă structurată digital – în principal pentru procesele administrative/financiare. Cu toate acestea, ați putea îmbunătăți nivelul schimbului de date și al integrării între diferitele aplicații. Datele nu sunt exploatate pe deplin pentru operațiunile organizației și nu contribuie la luarea deciziilor sau la elaborarea politicilor într-o măsură care ar putea aduce o schimbare. Există un nivel moderat de protecție a datelor cu instrumente generale de securitate cibernetică, dar poate că nu există încă o politică concretă și cuprinzătoare în materie de securitate cibernetică. 

Aflându-se în această gamă, aveți încă un mare potențial neexplorat prin dezvoltarea transformării dumneavoastră digitale și prin punerea în aplicare a unei strategii adecvate de gestionare a datelor, inclusiv a securității cibernetice. Investind mai multe resurse, ați putea beneficia de avantajele oferite de faptul că majoritatea datelor și proceselor organizației sunt integrate prin sisteme interoperabile și accesează date de la diferite dispozitive și locații. Datele structurate ar putea fi integrate în aplicațiile de analiză a datelor și ar putea furniza organizației dumneavoastră informațiile necesare pentru a lua decizii importante și pentru a servi mai bine cetățenii și întreprinderile. Este necesar să se instituie o politică cuprinzătoare în materie de securitate cibernetică, cu măsuri care să protejeze organizația și datele cetățenilor/întreprinderilor împotriva amenințărilor cibernetice și cu planuri de urgență adecvate.

Progrese moderate 50-75 %

Organizațiile din sectorul public aflate la acest nivel de maturitate tind să se afle într-un stadiu relativ avansat în ceea ce privește gestionarea datelor &Isecuritatea (stocare, organizare, acces, exploatare și securitatea datelor). Dispuneți deja de o politică/un plan/un set de măsuri concrete de gestionare a datelor pentru a gestiona și a beneficia de datele dumneavoastră. Documentele și procesele sunt digitalizate în numeroase funcții și domenii operaționale (interne și externe). Majoritatea datelor sunt stocate într-o formă structurată digital și există un grad ridicat de integrare a datelor și între diferitele sisteme informatice. Considerați că analiza datelor este importantă pentru operațiunile dumneavoastră și pentru luarea de decizii în cunoștință de cauză, precum și ca mijloc de optimizare suplimentară și de îmbunătățire a serviciilor pentru clienți. Aveți un plan de securitate cibernetică și ați identificat măsurile care trebuie luate în cazul unei urgențe cibernetice. Sunt prevăzute dispozitive de rezervă pentru date și sensibilizarea personalului cu privire la importanța protecției împotriva amenințărilor cibernetice. Personalul are la dispoziție cursuri de formare și evenimente de sensibilizare pe tema securității cibernetice. 

Aflându-se în acest interval, mai avem încă multe de realizat pentru organizația dumneavoastră prin utilizarea mai intensă și mai bună a datelor. Ați putea îmbunătăți în continuare integrarea datelor și interoperabilitatea dintre propriile dumneavoastră sisteme și sisteme ale diferitelor organizații, ceea ce v-ar ajuta să acționați mai eficient. Puteți face datele dumneavoastră accesibile în timp real prin diferite dispozitive și locații, inclusiv pentru personalul propriu (de exemplu, munca la distanță). Pe lângă modernizarea capacităților dumneavoastră de gestionare a datelor, ar trebui să puneți în aplicare politici solide de securitate a datelor, planuri de contingență și de continuitate a operațiunilor în cazul unor amenințări cibernetice grave.

 

Avansată 76-100 %

Organizațiile din sectorul public aflate la acest nivel de maturitate tind să se afle într-un stadiu foarte avansat în ceea ce privește gestionarea și securitatea datelor (stocare, organizare, acces, exploatare și securitatea datelor). Documentele și procesele sunt digitalizate în majoritatea funcțiilor și domeniilor operaționale (procese administrative/RU/financiare, guvernanță, servicii publice digitale, achiziții etc.). Toate datele sunt stocate într-o formă structurată digital. Colectarea și exploatarea datelor sunt esențiale pentru organizație. Majoritatea datelor sunt captate și utilizate ca date de intrare pentru toate procesele/operațiunile cheie. Datele stau la baza procesului decizional și optimizează procesele. Au fost puse în aplicare soluții/standarde pentru a facilita schimbul de date și interoperabilitatea cu părțile externe. 

Sunt prezente planuri de securitate cibernetică și sunt puse în aplicare politici și măsuri specifice de protejare a datelor organizației împotriva amenințărilor cibernetice. Există un plan care acoperă datele interne și externe (cetățeni/întreprinderi) și politicile de sprijin complet. Sensibilizarea personalului cu privire la amenințările cibernetice este ridicată și susținută prin cursuri de formare și există un plan de continuitate a operațiunilor în cazul unui eveniment catastrofal din cauza unui atac cibernetic.

 

 1. Interoperabilitate

Bază de 0-25 %

Organizațiile din sectorul public la acest nivel de maturitate tind să se afle într-un stadiu foarte incipient în ceea ce privește interoperabilitatea *. Într-o etapă atât de timpurie, este posibil să fi luat unele măsuri de punere în aplicare a unui nivel de bază de deschidere și/sau transparență a datelor. Puteți avea în vedere soluții neutre din punct de vedere tehnologic și portabilitatea datelor. Organizația dumneavoastră ar putea beneficia mult de pe urma altor niveluri mai avansate de interoperabilitate, cum ar fi soluțiile reutilizabile, informațiile și datele, accesul la soluții prin canale multiple și asigurarea unui singur punct de contact pentru serviciile pe care le oferiți. De asemenea, ar trebui să se acorde prioritate incluziunii și accesibilității serviciilor dumneavoastră pentru persoanele cele mai vulnerabile (persoane cu handicap, persoane în vârstă și alte grupuri). 

Organizația dumneavoastră ar putea să își îmbunătățească considerabil operațiunile prin îmbunătățirea nivelurilor de interoperabilitate în domeniile menționate, dar și prin asigurarea securității și a confidențialității în schimbul de date, să acorde prioritate utilizării serviciilor prin canale digitale, să asigure accesibilitatea pe termen lung la stocarea datelor și să evalueze periodic eficacitatea și eficiența soluțiilor digitale oferite cetățenilor și întreprinderilor.

 

* Interoperabilitatea este considerată capacitatea de a interacționa în vederea atingerii unor obiective reciproc avantajoase cu alte organizații prin intermediul schimbului de date între sistemele TIC ale acestora. Acesta este măsurat în raport cu cele 12 principii de interoperabilitate identificate în noul Cadru european de interoperabilitate (EIF)[1].

 

Medie 26-50 %

Organizațiile din sectorul public aflate la acest nivel de maturitate tind să se afle într-un stadiu incipient în ceea ce privește interoperabilitatea *. În această etapă timpurie, este posibil să fi luat unele măsuri de punere în aplicare a unui nivel de bază de deschidere și/sau transparență a datelor și, eventual, de neutralitate tehnologică și portabilitate a datelor într-o anumită măsură. Este posibil să fi început să experimentați sau să implementați niveluri mai avansate de interoperabilitate, cum ar fi soluții reutilizabile, informații și date, accesul la soluții prin canale multiple și un singur punct de contact pentru serviciile pe care le oferiți. A fost pus în aplicare un prim grad de incluziune și accesibilitate a serviciilor dumneavoastră pentru persoanele cele mai vulnerabile (persoane cu handicap, persoane în vârstă și alte grupuri). 

Organizația dumneavoastră ar putea să își îmbunătățească considerabil operațiunile prin îmbunătățirea nivelurilor de interoperabilitate în domeniile menționate anterior, dar și prin asigurarea securității și a confidențialității în schimbul de date, să acorde prioritate utilizării serviciilor prin canale digitale, să asigure accesibilitatea pe termen lung la stocarea datelor și să evalueze periodic eficacitatea și eficiența soluțiilor digitale oferite cetățenilor și întreprinderilor.

 * Interoperabilitatea este considerată capacitatea de a interacționa în vederea atingerii unor obiective reciproc avantajoase cu alte organizații prin intermediul schimbului de date între sistemele TIC ale acestora. Acesta este măsurat în raport cu cele 12 principii de interoperabilitate identificate în noul Cadru european de interoperabilitate (EIF)[2].

 

Progrese moderate 50-75 %

Organizațiile din sectorul public la acest nivel de maturitate tind să se afle într-un stadiu relativ avansat în ceea ce privește interoperabilitatea *. În această etapă, ați luat măsuri pentru a pune în aplicare deschiderea și/sau transparența datelor și, eventual, neutralitatea tehnologică și portabilitatea datelor într-o măsură semnificativă. Ați început să experimentați sau ați pus deja în aplicare niveluri mai avansate de interoperabilitate, cum ar fi posibilitatea de reutilizare a soluțiilor, a informațiilor și a datelor, accesibilitatea soluțiilor prin canale multiple și un punct unic de contact pentru serviciile pe care le oferiți. Ați avut grijă să puneți în aplicare soluții pentru incluziunea și accesibilitatea serviciilor dumneavoastră pentru persoanele cele mai vulnerabile (persoane cu handicap, persoane în vârstă și alte grupuri). 

Organizația dumneavoastră ar putea în continuare să își îmbunătățească operațiunile prin îmbunătățirea nivelurilor de interoperabilitate în domeniile menționate anterior, dar și prin asigurarea securității și a confidențialității în schimbul de date, să acorde prioritate utilizării serviciilor prin canale digitale, să asigure accesibilitatea pe termen lung la stocarea datelor și să se asigure că evaluează periodic eficacitatea și eficiența soluțiilor digitale oferite cetățenilor și întreprinderilor.

* Interoperabilitatea este considerată capacitatea de a interacționa în vederea atingerii unor obiective reciproc avantajoase cu alte organizații prin intermediul schimbului de date între sistemele TIC ale acestora. Acesta este măsurat în raport cu cele 12 principii de interoperabilitate identificate în noul Cadru european de interoperabilitate (EIF)[3].

 

Avansată 76-100 %

Organizațiile din sectorul public la acest nivel de maturitate tind să se afle într-un stadiu avansat în ceea ce privește interoperabilitatea *. În această etapă, ați pus deja în aplicare și intenționați să puneți în aplicare soluții interoperabile în majoritatea domeniilor, cum ar fi deschiderea și/sau transparența datelor, neutralitatea tehnologică și portabilitatea datelor într-o mare măsură. Ați pus deja în aplicare niveluri mai avansate de interoperabilitate, cum ar fi posibilitatea de reutilizare a soluțiilor, a informațiilor și a datelor, accesibilitatea soluțiilor prin canale multiple și un singur punct de contact pentru serviciile pe care le oferiți. Ați pus în aplicare soluții pentru incluziunea și accesibilitatea serviciilor dumneavoastră pentru persoanele cele mai vulnerabile (persoane cu handicap, persoane în vârstă și alte grupuri). Asigurați securitatea și confidențialitatea în schimbul de date, acordați prioritate utilizării serviciilor prin canale digitale și asigurați accesul pe termen lung la stocarea datelor. 

Organizația dumneavoastră și cetățenii/întreprinderile pe care îi dețineți beneficiază deja de avantajele unei interoperabilități ridicate în ceea ce privește furnizarea de servicii rapide și fiabile. În continuare, vă puteți îmbunătăți operațiunile prin continuarea eforturilor de menținere a interoperabilității și prin asigurarea faptului că evaluați în mod regulat eficacitatea și eficiența soluțiilor digitale pe care le oferiți cetățenilor și întreprinderilor dumneavoastră.

* Interoperabilitatea este considerată capacitatea de a interacționa în vederea atingerii unor obiective reciproc avantajoase cu alte organizații prin intermediul schimbului de date între sistemele TIC ale acestora. Acesta este măsurat în raport cu cele 12 principii de interoperabilitate identificate în noul Cadru european de interoperabilitate (EIF)[4].

 

 1. Digitalizarea verde

Bază de 0-25 %

Organizațiile din sectorul public de la acest nivel de maturitate tind să se afle într-un stadiu foarte incipient în ceea ce privește digitalizarea verde *. Puteți începe prin a lua în considerare aspectele de mediu în opțiunile dumneavoastră de digitalizare. Puteți utiliza tehnologiile digitale astfel încât acestea să contribuie la operațiuni durabile (cum ar fi operațiuni interne/externe, furnizarea de servicii digitale, achiziții și achiziții publice etc.). Tehnologiile digitale ar putea sprijini reducerea emisiilor și a poluării și gestionarea deșeurilor. De asemenea, acestea ar putea sprijini utilizarea optimizată a resurselor pentru o operațiune ecologică și ecologică și pentru furnizarea de servicii către cetățeni/întreprinderi. 

Soluțiile digitale ar putea fi utilizate pentru a reduce impactul organizației asupra mediului. Materialele/produsele utilizate de organizație ar putea fi trasabile. Energia ar putea fi obținută din surse durabile, în afara sau la fața locului. Procesele administrative ar putea deveni fără hârtie. Impactul asupra mediului în alegerile și practicile digitale ar putea fi luat în considerare la achiziționarea de echipamente informatice. 

* Digitalizarea verde se referă la capacitatea unei organizații de a realiza digitalizarea cu o abordare pe termen lung care își asumă responsabilitatea și se ocupă de protecția și durabilitatea resurselor naturale și a mediului (în cele din urmă, construind un avantaj competitiv din aceasta).

 

Medie 26-50 %

Organizațiile din sectorul public de la acest nivel de maturitate tind să se afle într-un stadiu incipient în ceea ce privește digitalizarea verde *. Aspectele de mediu sunt uneori luate în considerare în opțiunile de digitalizare. Este posibil ca tehnologiile digitale să fi început să contribuie la operațiuni durabile (cum ar fi operațiunile interne/externe, furnizarea de servicii digitale, achizițiile și achizițiile publice etc.). Cu toate acestea, tehnologiile digitale ar putea sprijini în mod substanțial reducerea emisiilor și a poluării și gestionarea deșeurilor sau ar putea sprijini utilizarea optimizată a resurselor pentru o funcționare și o furnizare de servicii ecologice și ecologice către cetățeni/întreprinderi. 

Soluțiile digitale ar putea fi utilizate mai activ pentru a reduce substanțial impactul organizației asupra mediului. Materialele/produsele utilizate de organizație pot fi urmărite. Energia ar putea fi obținută din surse durabile, în afara sau la fața locului. Unele procese administrative sunt informatizate, dar nu toate.  Impactul asupra mediului în alegerile și practicile digitale este luat în considerare parțial la achiziționarea de echipamente informatice.

* Digitalizarea verde se referă la capacitatea unei organizații de a realiza digitalizarea cu o abordare pe termen lung care își asumă responsabilitatea și se ocupă de protecția și durabilitatea resurselor naturale și a mediului (în cele din urmă, construind un avantaj competitiv din aceasta).

 

 

Progrese moderate 50-75 %

Organizațiile din sectorul public de la acest nivel de maturitate tind să se afle într-un stadiu relativ avansat în ceea ce privește digitalizarea verde *. Aspectele de mediu sunt luate în considerare parțial în opțiunile de digitalizare. Tehnologiile digitale pot contribui deja într-o anumită măsură la operațiuni durabile (cum ar fi operațiunile interne/externe, furnizarea de servicii digitale, achizițiile și achizițiile publice etc.). Tehnologiile digitale pot sprijini reducerea generală a emisiilor și a poluării sau gestionarea deșeurilor într-o anumită măsură. Este probabil ca tehnologiile digitale să sprijine într-o anumită măsură utilizarea optimizată a resurselor pentru operațiuni ecologice și ecologice și pentru furnizarea de servicii către cetățeni/întreprinderi. 

Soluțiile digitale contribuie parțial la reducerea impactului organizației asupra mediului. Materialele/produsele utilizate de organizație pot fi parțial trasabile. Energia poate fi obținută din surse durabile, în afara sau la fața locului. Procesele administrative sunt, în cea mai mare parte, fără hârtie. Impactul asupra mediului în alegerile și practicile digitale este luat în considerare la achiziționarea de echipamente informatice.

* Digitalizarea verde se referă la capacitatea unei organizații de a realiza digitalizarea cu o abordare pe termen lung care își asumă responsabilitatea și se ocupă de protecția și durabilitatea resurselor naturale și a mediului (în cele din urmă, construind un avantaj competitiv din aceasta).

 

Avansată 76-100 %

Organizațiile din sectorul public de la acest nivel de maturitate tind să se afle într-un stadiu destul de avansat în ceea ce privește digitalizarea verde * Aspectele de mediu sunt luate în considerare în majoritatea opțiunilor de digitalizare – inclusiv achizițiile publice, consumul de energie și reutilizarea resurselor. Tehnologia digitală contribuie la operațiuni durabile (cum ar fi operațiunile interne/externe, furnizarea de servicii digitale, achizițiile și achizițiile publice etc.). Cel mai probabil, tehnologiile digitale sprijină reducerea emisiilor și a poluării și gestionarea deșeurilor. Tehnologiile digitale sprijină, de asemenea, utilizarea optimizată a materialelor și furnizarea de servicii către cetățeni/întreprinderi. 

Soluțiile digitale sunt utilizate pentru a reduce în mod substanțial impactul organizației asupra mediului (inclusiv îmbunătățirea eficienței energetice). Materialele utilizate de organizație pot fi urmărite în mare măsură chiar și în timp real. Energia este obținută din surse durabile, în afara sau la fața locului. Toate procesele administrative sunt fără hârtie. Impactul asupra mediului este integrat fără probleme în opțiunile și practicile de digitalizare. 

* Digitalizarea verde se referă la capacitatea unei organizații de a realiza digitalizarea cu o abordare pe termen lung care își asumă responsabilitatea și se ocupă de protecția și durabilitatea resurselor naturale și a mediului (în cele din urmă, construind un avantaj competitiv din aceasta).

 

 

[1] https://ec.europa.eu/isa2/sites/default/files/eif_brochure_final.pdf

[2] https://ec.europa.eu/isa2/sites/default/files/eif_brochure_final.pdf

[3] https://ec.europa.eu/isa2/sites/default/files/eif_brochure_final.pdf

[4] https://ec.europa.eu/isa2/sites/default/files/eif_brochure_final.pdf